Exportatorii de mărfuri pot beneficia de facilitarea operațiunilor la export

Exportatorii de mărfuri pot utiliza procedura simplificată în materie de documentare a originii preferențiale a mărfurilor exportate în țările membre ale Uniunii Europene, țările CEFTA și Turcia, prin...

Exportatorii de mărfuri pot utiliza procedura simplificată în materie de documentare a originii preferențiale a mărfurilor exportate în țările membre ale Uniunii Europene, țările CEFTA și Turcia, prin obținerea certificatului de exportator aprobat. Acesta este eliberat gratuit de Serviciul Vamal, fiind valabil pe termen nelimitat, transmite Breaking News.

Facilitarea permite operatorilor economici exportatori să declare originea preferențială pe propria răspundere, indiferent de valoarea mărfurilor, prin completarea unei declarații de origine pe factură sau pe alt document comercial. Mărfurile însoțite de declarație pe factură beneficiază de scutire de taxe vamale la importul în țările UE, CEFTA și Turcia.

Exportatorul aprobat este exonerat de obligativitatea obținerii certificatului de origine EUR.1 pe suport de hârtie, fapt ce îi conferă o serie de avantaje și beneficii, precum ar fi reducerea timpului și cheltuielilor aferente perfectării originii preferențiale a mărfurilor exportate, dar și limitarea contactului direct cu autoritatea vamală. Operatorul economic nu mai este obligat să se prezinte personal la ghișeul organului vamal, fiind eliminat termenul de până la 3 zile stabilit pentru autentificarea și eliberarea certificatelor de origine. Astfel, prin acest instrument de facilitare, exportatorul este supus mai puțin riscului de depășire a termenelor de livrare a mărfurilor.

De asemenea, condițiile de obținere a acestui statut sunt stipulate în Convenția PEM (art.22) și legislația națională (Secţiunea a 342-a din Codul Vamal și Hotărîrea Guvernului Nr. 385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secțiunii 342 din Codul Vamal).

In this article


Join the Conversation