Procurorul General suspendat se va afla în continuare sub control judiciar pe un termen de 60 zile

Prin Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău de astăzi 25 august 2022, s-a dispus admiterea recursurilor formulate de procurorul anticorupție și apărătorii Procurorului General suspendat. Așadar,...

Prin Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău de astăzi 25 august 2022, s-a dispus admiterea recursurilor formulate de procurorul anticorupție și apărătorii Procurorului General suspendat.
Așadar, magistrații de la apel au admis solicitarea procurorului de caz, și au prelungit termenul măsurii preventive sub formă de liberarea provizorie sub control judiciar, cu eliberarea unui mandat judecătoresc, pe un termen de 60 zile, în privința Procurorului General suspendat.
Potrivit deciziei magistraților de la Curtea de Apel Chișinău, pe timpul cât se află sub control judiciar, Procurorul General suspendat trebuie să respecte o serie de obligații între care:
– să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanța dejudecată ori de câte ori este citat și,
– să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal.
Reamintim că, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 11 august 2022, a fost admis parțial demersul procurorului anticorupție, fiind prelungită măsura preventivă aplicată Procurorului General suspendat, pe un termen de 30 zile. Prin urmare, acest fapt a constituit temei de contestare cu recurs a deciziei primei instanțe de către procurorul de caz.
Subsidiar, informăm că, potrivit încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 11 august 2022, Procurorul General suspendat urma să respecte o serie de obligații între care:
– să comunice organului de urmărire penală sau, după caz, instanței de judecată orice schimbare de domiciliu;
– să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanța de judecată ori de câte ori este citat;
– să nu intre în legătură cu participanții la proces, cu alte persoane care au legătură directă sau indirectă cu cauza penală vizată;
– să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal;
– să predea pașaportul procurorului de caz.
Precizăm că, la acest moment procurorilor le-a fost înmânat doar dispozitivul deciziei Curții de Apel Chișinău de astăzi 25 august 2022, nu însă și partea motivantă a acesteia. Prin urmare, aferent modului de executare a obligațiilor stabilite Procurorului General suspendat, magistrații de la apel urmează să le motiveze în partea descriptivă a deciziei.
In this article