Dezbateri publice despre Programul de dezvoltare a ÎMM-urilor în Chișinău

Primăria Municipiului Chișinău informează că, vineri, 26 aprilie, vor fi organizate dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de dezvoltare a sectorului întreprinderilor...

Primăria Municipiului Chișinău informează că, vineri, 26 aprilie, vor fi organizate dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în municipiul Chișinău pentru anii 2024-2030”.

Dezbaterilor vor avea loc în incinta sălii de ședințe a Primăriei Municipiului Chișinău, începând cu ora 14:00.

Scopul proiectului este: aprobarea setului de documente necesare în vederea susținerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din municipiul Chișinău, inclusiv Programul municipal de dezvoltare a sectorului ÎMM în municipiul Chișinău pentru anii 2024-2030 (PMDSÎMM-2030) ca parte componentă a Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă etapa II: justificarea tehnică și conceptul planului regional de amenajare a teritoriului, precum și a Planului complex de acțiuni al PMC/CMC pentru anii 2024-2030 în vederea implementării PMDSÎMM-2030.

Totodată, în cadrul dezbaterilor, vor fi prezentate prevederile principale ale proiectului Programului municipal de dezvoltare a sectorului ÎMM în municipiul Chișinău pentru anii 2024-2030.

Astfel, la eveniment, sunt invitate persoanele interesate, reprezentanții subdiviziunilor municipale, ai mediului de afaceri din Capitală, experți în domeniu și reprezentanții societății civile.

Important pentru cei care vor participa la dezbateri, luările de cuvânt pentru fiecare persoană nu vor putea depăși cinci minute și se vor referi strict la subiectul discutat.

In this article