Desemnarea procentuală a trecut în competența Agenției Servicii Publice

În data de 21 decembrie curent a intrat în vigoare legea privind modificarea unor acte legislative prin care Agenția Servicii Publice (ASP) devine instituția competentă pentru recepționarea cererilor...

În data de 21 decembrie curent a intrat în vigoare legea privind modificarea unor acte legislative prin care Agenția Servicii Publice (ASP) devine instituția competentă pentru recepționarea cererilor de participare la mecanismul desemnării procentuale și întocmirea listei beneficiarilor. Astfel, atribuțiile privind desemnarea procentuală au trecut de la Ministerul Justiției către ASP, transmite Breaking News.

Conform noilor prevederi, lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se va întocmi anual de ASP şi se va publica pe pagina web oficială a acesteia pînă la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea.

Potrivit notei informative la proiectul de lege, modificările au fost efectuate reieșind din faptul că verificarea condițiilor de eligibilitate pentru beneficierea de facilitățile mecansmului de desemnare procentuală se realizează inclusiv prin examinarea informației din Registrul de stat al persoanelor juridice, aflat în posesia ASP, precum și din considerentul că funcțiile Ministerului Justiției rezidă în elaborarea politicilor publice și nu în implementarea acestora.

Menționăm că, în luna aprilie curent, în contextul reformei inițiate de Guvern privind concentrarea serviciilor publice într-o singură instituție de stat în scopul facilitării prestării lor, ASP a preluat de la Ministerul Justiției competența de înregistrare a organizațiilor necomerciale.

In this article


Join the Conversation