Vila lui Plahotniuc din Franța, sechestrată

Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui birou de avocați, care să reprezinte interesele R. Moldova în instanțele străine și instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale. Potrivit Ministerului...

Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui birou de avocați, care să reprezinte interesele R. Moldova în instanțele străine și instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale.

Potrivit Ministerului Justiției, biroul de avocați ar urma să apere interesele țării în cadrul cauzei penale pendinte, în privința unor cetățeni ai țării noastre, examinate de instanțele franceze.

„Pe teritoriul Republicii Franceze a fost iniţiată o procedură judiciară penală de către Parchetul Naţional Financiar în privința unor cetățeni ai Republicii Moldova. În acest sens, prin ordonanța de autorizare, instanța de judecată franceză a aplicat sechestru penal în privința unui imobil ce se află pe teritoriul Republicii Franceze”, anunță autoritățile.

Astfel, conform Codului de procedură penală al Republicii Franceze a fost solicitată atragerea statului R. Moldova în calitate de parte civilă în dosarul respectiv, care a fost acceptată de instanța de judecată franceză.

Reprezentații Ministerului Justiției menționează că această calitate a R. Moldova de parte civilă a fost solicitată în contextul în care se prezumă că bunul sechestrat a fost achiziționat cu surse financiare obținute din infracțiunile de corupție si spălare de bani în proporții deosebit de mari, comise pe teritoriul R. Moldova de către unii cetățeni, prin care a fost prejudiciat bugetul de stat.

Cerinţele faţă de candidat:

– la concurs poate participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în instanţele judecatoreşti franceze;

– în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

– are experienţă de reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti franceze;

– să prezinte o declarație pe propria răspundere aferent lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu;

– să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul evaluării și reparării prejudiciului;

– cunoaşterea limbii de lucru a instanţelor judecătoreşti franceze.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

 • are experienţă în calitate de avocat de cel puţin cinci ani;
 • a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în fața instanţelor judecătoreşti franceze;
 • va prezenta o ofertă de preţ rezonabilă.

Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:

 • acordarea de asistenţă juridică pentru Republica Moldova în cauza penală în privinţa unor cetăţeni ai Republicii Moldova pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti franceze;
 • analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în fața instanţelor judecătoreşti franceze;
 • participarea, în calitate de reprezentant al Republicii Moldova pe cauza sus-numită în fața instanţelor judecătoreşti franceze;
 • formularea, redactarea şi prezentarea tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;
 • consultarea cu Republica Moldova (Ministerul Justiţiei) a poziţiilor şi acţiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;
 • informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;
 • depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii.

Lista documentelor pentru participare la concurs

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba romană sau traduse în modul stabilit de legislaţie:

 • cererea semnată de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;
 • documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:
 • pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova: copiile buletinului de identitate, licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatului de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;
 • pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine: actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine și dovada parteneriatului cu un cabinet/birou asociat de avocați din Republica Moldova;
 • Curriculum Vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;
 • prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi, companiei de avocaţi locale şi străine;
 • documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;
 • oferta de preţ pentru serviciile prestate în care se va indica, în euro (EUR), suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie, până la soluţionarea definitivă/irevocabilă a cazului în fața instanţelor judecătoreşti franceze.

Preţul total propus va include atât mărimea onorariilor, cât şi valoarea cheltuielilor suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, cheltuielile de expert, cheltuielile legate de transport, cazare şi alte eventuale cheltuieli).

Structura preţului pentru onorariul solicitat va fi prezentată într-un tabel care indică pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru numărul total de ore estimat, tariful/onorariul per oră.

Nu vor fi admişi să participe la concurs candidaţii care au o vechime în profesia de avocat mai mică de trei ani, cei care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite, dar și cei care nu au prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la punctaj.

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 26 aprilie 2024, ora 09:00.

 Sursa: știri.md

In this article