Stocurile de grâu alimentar în Moldova sunt asigurate în proporție de 125%

Rezervele de stat sunt completate cu grâu alimentar în volum de 125 la sută, anunță Agenția Rezerve Materiale. Paralel, a fost reluată procedura de împrospătare a 16 856...

Rezervele de stat sunt completate cu grâu alimentar în volum de 125 la sută, anunță Agenția Rezerve Materiale. Paralel, a fost reluată procedura de împrospătare a 16 856 de tone de grâu alimentar din roada anului 2016. Rezervele vor fi completate până la 01 octombrie 2021 cu grâu din roada anului curent.

Agenția Rezerve Materiale precizează că împrospătarea grâului alimentar din roada anului 2016 este strict vitală, reieșind din faptul expirării termenului de păstrare al acestuia, care duce la schimbarea calității grâului din alimentar în furajer. În consecință, pot fi generate pierderi financiare esențiale de peste 15 milioane de lei.

Din cauza înghețurilor, grindinei și a secetei de anul trecut, în august 2020, Guvernul a decis sistarea procedurii de împrospătare a grâului alimentar pentru a preveni pericolul unei crize alimentare.

Stocurile de grâu alimentar din rezerva de stat sunt destinate pentru asigurarea securității alimentare a țării și protecției populației în situații excepționale, provocate de calamități naturale.

In this article