Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 3 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 3 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 5305,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 24,4%, transmite Breaking News.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3124,8 mil. lei sau 24,5% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 148,0 mil. lei sau cu 5,0%.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 5245,9 mil. lei sau 24,1% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 659,6 mil. lei sau cu 14,4%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 60,0 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2019 a constituit 79,4 mil. lei.

In this article


Join the Conversation