„Păcatele” fostului director de la Zoo: A lăsat intreprinderea fără 2,4 tone de combustibil și între timp repara mașina soției din banii companiei

Delapidări de sute de mii de lei. Asta au găsit Direcția Audit din cadrul Primăriei Chișinău, în cadru Grădinii Zoologice din capitală. Viceprimarul Irina Gutnic a venit cu...

Delapidări de sute de mii de lei. Asta au găsit Direcția Audit din cadrul Primăriei Chișinău, în cadru Grădinii Zoologice din capitală. Viceprimarul Irina Gutnic a venit cu aceste date în fața presei.

Astfel, directorul proaspăt demis din funcție, a încălcat legislația de zeci de ori. Una dintre situații este când directorul Întreprinderii municipale Grădina Zoologică a beneficiat concomitent, pentru perioada cuprinsă în lunile iulie decembrie de concediu medical plătit, fiind concomitent și în concediu ordinar plătit.

„Atunci când a revenit din concediu medical a refuzat returnarea mijloacelor financiare care i-au fost achitate pentru concediul ordinar plătit, Or, acesta nu a fost prelungit deoarece angajatorul a refuzat semnarea cererii de concediu ordinar, la fel administratorului întreprinderii. În lipsa acordului organului ierarhic superior, în anul 2020 i-au fost calculate și achitate neîntemeiat sporuri pentru performanță în sumă de 9,6 mii lei, care au fost calculate și achitate, la care au fost calculate și achitate contribuții de asigurări sociale și prime obligatorii de asistență medicală în sumă de 2,6 mii lei. Deci, directorul întreprinderii Grădinii Zoologice, pe parcursul anului 2022 a beneficiat de 58 de zile de odihnă și 162 de zile de concediu medical. Deci, practic, administratorul întreprinderii pe parcursul anului 2022 a absentat de la serviciu și atribuțiile acestuia au fost exercitate de către adjuncta acestuia.

În același timp, Alexei Hanțațuc și-a luat răspunderea și a evitat să facă licitații cu privire la hrana animalelor. Astfel, Zoo procura la preț exagerat furaje, când pute să le cumpere la preț mai mic.

„Dacă este să vorbim la capitolul achizițiilor publice, urmare a ultimului control efectuat, s-a stabilit că administrația Întreprinderii Municipale Grădina Zoologică, pe parcursul anului 2022, a admis contractarea directă a operatorilor economici. Este vorba despre achiziția cărnii de cabalină, achiziția furajelor și achiziția lucrărilor de construcție a volierilor. Aceste achiziții se ridică la sumă de peste 3 milioane lei. Fiecare procedură este în valoare de peste un milion lei.

S-a constatat că întreprinderea municipală Grădina Zoologică a achiziționat terci pentru hrana animalelor de la un producător renumit, al cărui bun este la un preț exagerat. Ori noi avem situații când grădinițele sau spitalele municipale achiziționează terci pentru hrana nou născuților de la un producător, spre exemplu. Cum este ca să nu fac publicitate, nu știu dacă este corect să dau acuma nume de producători, dar ca exemplu, producătorul X are un preț pentru terci de 20 de lei, însă grădina zoologică achiziționează terci Y, care se califică de o marcă mai înaltă pentru hrana animalelor, achitând pentru acest terci mijloace financiare exagerate. Deci, valoarea achizițiilor în baza conturilor de plată pe parcursul anului 2022 a constituit 538.000 lei”, a declarat Gutnic.

Fostul director al ZOO Alexei Hanțațuc a lăsat intreprinderea timp de un an fără 2,4 tone de combustibil. Mai mult, din banii ZOO, directorul repara mașina soției sale, iar în rapoartele contabilității acest lucru se ascundea. Cu aceste informații a venit viceprimarul Irina Gutnic, în urma unui audit făcut de Primărie.

„Pe categoria cheltuielilor de transport este o situație chiar deranjantă și inadmisibilă atunci când s a încheiat un contract de închiriere a unui automobil fabricat în anul 1970, contra unei sume de 36 000 lei. Costul acestui automobil de vânzare se ridică maxim la 10 000 lei. Pentru acest automobil erau suportate cheltuieli. Pentru deservirea și întreținerea acestuia. La fel, la costuri exagerate, consumul de combustibil pentru acest automobil se ridica la 330 de litri pe lună. Aceste constatări au trezit mai multe semne de întrebare. Au fost verificate foile de parcurs și în foile de parcurs s a constatat că în aceeași zi, la aceeași oră, în pofida faptului că rezervorul acestui automobil are o capacitate de 60 de litri, persoana care a alimentat acest automobil cumva a alimentat-o cu 80 de litri. Dacă cumva răspunsul la această întrebare, vă rog să ne oferiți nou, ori noi nu am putut să găsim răspuns. Cum într un rezervor de 60 de litri pot încăpea 80 de litri, deci consumul acestui automobil se ridică la 16,8 litri per 100 de km. Deci doar pentru acest bun întreprinderea a suportat cheltuieli nejustificate. La fel, s-au constatat situații când automobilele afiliate directorul întreprinderii mai bine spus, dacă este să accesăm declarația de avere a soției, directorul întreprinderii municipale grădinii Zoologice, o să vedeți și dumneavoastră. Vă îndemn să o deschideți, o să vedeți ce automobil deține în proprietate. Straniu a fost faptul că întreținerea acestui automobil nu s-a regăsit în evidența contabilă. Deci din banii întreprinderii pentru acest automobil se procurau uleiuri, filtre etc.

Pe componenta de contabilitate vreau să zic că s-a admis denaturarea conținutului rapoartelor financiare cu 763 virgulă 5 000 lei în anul 2021, prin contabilizarea necorespunzătoare a animalelor născute, întreprinderea suportând cheltuieli aferente drepturilor de import în sumă de 325.000 lei, pe parcursul perioadei analizate nefiind întreprinse măsuri pentru majorarea capitalului statutar. Or, aceasta a suportat cheltuieli privind achitarea TVA ului pe motivul includerii acestor bunuri în capitalul statutar.

Cheltuielile de transport, în sumă de 456 mii lei, achitate în anul 2021 la importul animalelor, au fost contabilizate eronat la cheltuielile administrative, majorând neîntemeiat suma cheltuielilor curente, respectiv a fost denaturat rezultatul financiar. Valoarea animalelor casate fără acordul fondatorului constituie 554,9 mii lei pentru anul 2021 și 21,7 mii lei pentru 5 luni ale anului 2022”, a declarat Gutnic.

Urmare a inventarierii, care a fost petrecută în luna februarie la secția auto, din cifrele preliminare care au fost prezentate la moment, s-a constatat lipsa a unei tone de benzină și lipsa a 1,4 tone de motorină.

Fostul director de la Zoo Alexei Hanțațuc, și-a făcut propria fermă de capre și iepuri în cadrul Grădinii Zoologice, animale ce erau hrănite din hrana destinată restul animalelor ce aparținea întreprinderii municipale. Cu aceste informații a venit viceprimarul Irina Gutnic, în urma unui audit făcut de Primărie.

„În ultimele două luni ale inventariere care a început, s-a depistat o mini fermă compusă sau în cadrul căreia erau întreținute mai multe animale iepuri, capre. Aceste animale nu erau înregistrate în evidența contabilă a întreprinderii și nimeni nu și a asumat dreptul de proprietate a acestor animale. Însă această mini firmă era întreținută din banii întreprinderii, erau hrănite din furajele achiziționate de întreprindere. Deci, urmare a acestor puține nereguli care astăzi le am prezentat, s a luat decizia ca administratorul grădinii zoologice să fie concediat”, a declarat Gutnic.

Potrivit viceprimarului, la fel, s-au admis lucrări de reconstrucție în lipsa autorizației de construire. „Astfel, înregistrarea imobilelor respective în Registrul bunurilor imobile nu este posibilă.

Contractul de locațiune privind transmiterea contra plată în folosință temporară a unui teren cu suprafața de 175 metri pătrați, amplasat în municipiul Chișinău. La fel a fost asumată de către administratorul Grădinii Zoologice în lipsa acordul fondatorului și cu respectarea procedurilor legale, pe un termen de 35 de ani. Dacă este să facem un calcul. Care ar fi fost venitul întreprinderii dacă s ar fi organizat o licitație? Dacă s-ar fi respectat cadrul legal? Care ar fi fost venitul din dare în locațiune a acestui teren pentru această perioadă de 35 de ani pe teritoriul Grădinii Zoologice?”, s-a întrebat retoric Gutnic.

Potrivit acesteia, a fost luată decizia de a numi un director interimar.

In this article