Guvernul a decis să îmbunătățească administrarea drumurilor naționale

Procesul de administrare a drumurilor naționale va fi îmbunătățit ca urmare a modificării în ședința de Guven a unui șir de acte normative la inițiativa Ministerului Infrastructurii și...

Procesul de administrare a drumurilor naționale va fi îmbunătățit ca urmare a modificării în ședința de Guven a unui șir de acte normative la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Prin modificările operate la Legea drumurilor, va fi reorganizată Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD), prin fuziune cu cele 10 întreprinderi regionale de întreținere a drumurilor. În locul ASD va fi creată societatea pe acțiuni cu capital integral de stat S.A. ,,Administrația Națională a Drumurilor” (AND).

În același timp, modificările la Legea fondului rutier vizează mecanismul de repartizare a mijloacelor fondului, precum și responsabilitățile de administrare și utilizare ale acestora conform destinației. În mod special, sunt prevăzute aspectele privind asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare alocate din Fondul rutier administrației publice locale.

Modificările aprobate vizează și Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, în particular a celor care pot fi realizate fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construcție. Acestea sunt lucrările de întreținere de rutină, întreținere periodică, reparații ale infrastructurii căilor de comunicații, cu menținerea traseelor, suprafețelor și categoriei tehnice de drum.

Documentul prevede revizuirea indicilor privind masa și dimensiunile maxime admise ale vehiculelor pe drumurile publice, dar și clasificarea drumurilor după acest criteriu.

In this article