Guvernul a aprobat reorganizarea Consiliului Biblioteconomic Național

Consiliul Biblioteconomic Național va fi dizolvat și reorganizat în  organ consultativ pe lângă Ministerul Culturii. Instituția va contribui la elaborarea actelor de reglementare în domeniu, la asigurarea unităţii...

Consiliul Biblioteconomic Național va fi dizolvat și reorganizat în  organ consultativ pe lângă Ministerul Culturii. Instituția va contribui la elaborarea actelor de reglementare în domeniu, la asigurarea unităţii naţionale în activitatea bibliotecilor, la coordonarea şi cooperarea activităţii bibliotecilor din sistemul naţional de biblioteci.

Ținând cont de faptul că instituția nu poate fi reorganizată decât prin dizolvare, Guvernul a dispus, astăzi, încetarea activității în forma și modalitatea sa actuală.

Consiliul Biblioteconomic Național va avea o nouă componență care, în termen de 10 zile lucrătoare, va prezenta spre aprobare un regulament de organizare şi funcţionare a instituției, în care vor fi stabilite structura, atribuţiile şi competenţele organului consultativ.

Consiliul își va desfășura activitatea în baza Legii cu privire la biblioteci.

In this article