Funcționarii publici NU riscă să-și piardă averea, pe care nu o pot justifica! Decizia luată de CC

Curtea Constituțională (CCM) a respins proiectul privind posibilitatea confiscării civile și confiscării penale extinse a averii nejustificate a persoanelor care dețin funcții publice și a angajaților entităților de...

Curtea Constituțională (CCM) a respins proiectul privind posibilitatea confiscării civile și confiscării penale extinse a averii nejustificate a persoanelor care dețin funcții publice și a angajaților entităților de drept care aparțin statului. Sesizarea a fost depusă la 11 noiembrie 2021, de un grup format din 56 de deputați. Articolul 46 din Legea supremă se referă la dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia, iar autorii sesizării au solicitat să fie modificat alineatul 3, care prevede că averea dobândită licit nu poate fi confiscată, iar caracterul licit al dobândirii se prezumă, prin adăugarea textului, „cu excepția averii persoanelor care exercită funcții publice”.

Magistrații CCM au menționat că proiectul de lege elaborat de către un grup de deputați ce se referă la modificarea articolului 46 din Constituție privind „dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia” nu corespunde „limitelor materiale” prevăzute de Legea Supremă.

Președinta CCM, Domnica Manole, a dat citire avizului:

1. Inițiativa de revizuire a Constituției RM, inițiată de 56 de deputați în Parlament este prezentată de subiectul autorizat și în acest sens este conformă cu prevederile art 41, al. 1 lit b. din Constituție.

2. Inițiativa de revizuire a Constituției RM corespunde limitelor temporale de revizuire, stabilite de articolele 63, al.3 și 142, al.3 din Constituție.

3. Inițiativa de revizuire a Constituției RM nu corespunde limitelor materiale de revizuire stabilite de art. 142 al.2 din Constituție și nu poate fi înaintat Parlamentului spre examinare

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei că de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al RM.

In this article