Comisia pentru Situații Excepționale a luat un șir de măsuri pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19 -19

Comisia pentru Situații Excepționale, la ședința de astăzi, a luat un șir de măsuri pentru a preveni răspândirea virusului de tip nou. – Instituțiile medico-sanitare publice vor acorda...

Comisia pentru Situații Excepționale, la ședința de astăzi, a luat un șir de măsuri pentru a preveni răspândirea virusului de tip nou.– Instituțiile medico-sanitare publice vor acorda ajutor medical tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19, chiar și celor, care nu au poliță medicală;– Cheltuielile, suportate de către instituțiile medico-sanitare publice, implicate în acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 se acoperă din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.– Pe perioada stării de urgență, în cazul în care instituțiile medico – sanitare publice nu execută volumul de asistență medicală prevăzut în contractele de prestare a serviciilor medicale, Compania Națională de Asigurări în Medicină va efectua lunar către instituțiile respective, plăti în avans în mărime de 80% din 1/12 parte din suma contractuală.– Instituțiile medico – sanitare publice vor suspenda efectuarea reparațiilor capitale și curente, a altor cheltuieli, precum și achiziția de mijloace fixe, cu excepția celor de necesitate vitală întru acordarea asistenței medicale.– În scopul diminuării consecințelor negative ale COVID-19 vor fi accesate mijloacele Fondului Global pentru protecția personalului medical, comunicare, menținerea serviciilor esențiale și a lanțului de aprovizionare cu medicamente și dispozitive medicale, consumabile și echipamente de protecție necesare, biocide și gestionarea deșeurilor. Achiziția va fi efectuată imediat, după necesitate, din sursele disponibile la moment, prin negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau contractarea directă cu operatorul economic.
In this article