Au intrat în vigoare noile proceduri de ținere a Registrului contractelor de arendă

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului desfășoară o campanie de informare, privind Registrului contractelor de arendă, ce este un sistem de evidență și sistematizare a informației despre drepturile...

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului desfășoară o campanie de informare, privind Registrului contractelor de arendă, ce este un sistem de evidență și sistematizare a informației despre drepturile de arendă, în cadrul autorităților publice locale. Contractul de arendă se înregistrează în registrul ținut de primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat, tranmsite Breaking News.

În acest registru se înscriu datele din contractele de arendă a terenurilor și altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv, modificările introduse în ele și încetarea acestor contracte.

De asemenea, documentul conține norme ce țin de cerințele față de documentele prezentate, termenul de examinare a acestora, înregistrarea modificărilor la contractele de arendă și descrie procedura ce ține de înregistrarea încetării sau nulității contractului de arendă.

Totodată, informăm că plafonul maximal al taxelor pentru înregistrarea contractelor de arendă la primării este reglementat în Anexa nr. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură pînă la stabilirea unui cuantum maxim conform prevederilor art. 1294, alin.(8) din Codul civil nr. 1107/2002.

Amintim că recent, Guvernul a aprobat noi proceduri de ținere a Registrului contractelor de arendă a terenurilor și alte bunuri  agricole, prin Hotărîrea Guvernului nr. 228/2019.

Regulamentul stabilește procedura de ținere a registrului contractelor de arendă, încheiate pe un termen de până la 5 ani, inclusiv, și conținutul registrului contractelor de arendă.

In this article


Join the Conversation