Atenție! 25 martie, termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoră activitate independentă, sunt obligați să depună...

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoră activitate independentă, sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data – 25 Martie (data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune). Această obligație este stipulată de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal al Republicii Moldova, transmite Breaking News.

 

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie 2019, ținînd cont de achitarile în rate efectuate pe parcursul anului 2018, în corespundere cu prevederile art. 84 din Codul fiscal.

Impozitul pe venit se determină de către persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător prin aplicarea după caz a cotelor stabilite la art.15, art. 543, art.694 şi art.6911 din Codul fiscal.

Pentru întreprinzătorii individuali conform prevederilor Codului fiscal și a Legii pentru punere în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, pentru I etapă a perioadei fiscale 2018 impozitul pe venit se va determina la cota de 7% din venitul impozabil obținut în sumă de pînă la 24 750 lei și, respectiv, 18% din venitul impozabil care va depăși suma de 24 750 lei. Pentru etapa a II a perioadei fiscale 2018 impozitul pe venit se va determina la cota de 12% din întrega sumă a venitului impozabil obținut. Pentru gospodăriile țărănești se va aplica cota de 7% în ambele etape ale anului 2018, iar contribuabilii care desfășoară activitae profesională în sectorul justiției -18% din venitul impozabil, ținînd de regulile de determinare a acestuia.

Totodată, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului, obligația de prezentare a declarației este distinctă, pentru fiecare etapă în parte.

Pentru informații suplimentare, accesați aici, sau sunați la numărul de telefon: 0-8000-1525 – Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (apel gratuit).

In this article


Join the Conversation