Verișoara lui Veaceslav Platon deferită justiției pentru fabricare şi punerea în circulaţie a unui card fals cât și pentru spălare de bani

Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a verișoarei lui Veaceslav Platon de...

Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a verișoarei lui Veaceslav Platon de săvârșirea infracțiunii de fabricare şi punere în circulaţie a cardului fals, în interesul organizaţiei criminale (art. 237 alin. (2) lit. c), d) din Codul penal) şi a infracţiunii de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari (art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal).

Cauza penală a fost disjunsă la 08 decembrie 2020, cu referire la tentativa de denigrare a imaginii publice a unui judecător din cadrul Colegiului Civil, Comercial şi Contencios Administrativ a Curţii Supreme de Justiţie (care a făcut parte din completele de judecată ce au examinat litigii în care erau implicate companii controlate prin persoane interpuse de către Platon Veaceslav, deciziile emise nefiind favorabile acestuia), inclusiv creării unei percepţii de persoană coruptă prin implicarea în tranzacţii financiare ilicite, ceea ce ar fi dus la iniţierea unor investigaţii, inclusiv de ordin penal.

Anterior, din aceeași cauză, a fost disjunsă o altă cauză penală în privința lui Veacelav Platon, pentru comiterea acelorași fapte, care la moment se află spre examinare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit investigațiilor, pe numele judecătorului a fost deschis un card bancar corporativ (fals), cu valută în Euro, în cadrul AO „Trasta Komercbanka” (cu sediul în Republica Letonă, oraşul Riga) şi respectiv un cont de depozit pe care a fost depozitată suma de 300 000 Dolari SUA, care ulterior la 23 martie 2013 a fost extrasă prin intermediul POS-terminalului amplasat la ghişeul din cadrul filialei Centru a BC „Moldindconbank” SA, de către verișoara lui Platon Veaceslav, angajată în cadrul băncii în calitate de manager operațiuni bancare, prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare a câte 3.000 USD fiecare, în suma totală de 297.000 USD.

Documentarea completă și sub toate aspectele a acțiunilor infracționale investigate pe caz, a fost posibilă și s-a realizat cu suportul nemijlocit al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova, urmare a schimbului de informații efectuat cu serviciul similar din Letonia cât și informațiile furnizate de către autoritățile de drept din Republica Letonia.

De menționat este faptul că, de către organul de urmărire penală nu a fost stabilit locul aflării învinuitei, iar cauza penală a fost expediată spre examinare Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Buiucani, în urma autorizării de către judecătorul de instrucție a finalizării urmăririi penale în lipsa acesteia.

Pentru infracțiunile comise legea prevede pedeapsa maximă (în cazul art. 237 alin. (2) lit. c), d)) sub forma de închisoare de la 4 la 8 ani, iar pentru (art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal) cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

In this article