Urmărirea penală terminată în privința ex-președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță

Procuratura Anticorupție, informează că, pe parcursul zilei de ieri 13 iulie 2022, procurorii au terminat urmărirea penală în privința unui ex-președinte al Curții Supreme de Justiție, care a...

Procuratura Anticorupție, informează că, pe parcursul zilei de ieri 13 iulie 2022, procurorii au terminat urmărirea penală în privința unui ex-președinte al Curții Supreme de Justiție, care a fost pus sub învinuire pentru săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită (art.330/2 alin.(2) din Codul penal).
Precizăm că, urmărirea penală pe acest caz a fost pornită încă în anul 2019, respectiv de atunci o anumită perioadă de timp unele acțiuni au stagnat din diverse motive. Astfel, urmare a activizării în ultima perioadă de timp a acțiunilor de urmărire penală efectuate pe acest dosar, a fost posibilă terminarea urmăririi penale.
Așadar, potrivit actului de acuzare, ex-magistratul vizat este învinuit că, în perioada anilor 2014-2019, în timp ce deținea funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție și judecător al aceleiași instanțe, a obținut un șir de bunuri mobile și imobile, din mijloace bănești proveniența cărora nu poate fi justificată.
În acest sens, fostul magistrat a încheiat contracte de vânzare-cumpărare, investiții în construcție, leasing, etc., prin intermediul rudelor, a organizat și dobândit bunuri imobile și mobile, pe care le deține prin intermediul lor, a căror valoare depășește substanțial mijloacele dobândite de el și membrii familiei sale.
Prin urmare, în perioada de timp a anilor 2014-2019, când fostul magistrat, deținea funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, prin intermediul rudelor a obținut în proprietate bunuri imobile, pe care le deține în continuare, în valoare totală de 4 580 032,04 lei (ceea ce constituie suma achitărilor oficiale efectuate pentru acestea, ori prețul mediu de vânzare a acestora constituie suma de 12 796 510 lei), mijloace bănești proveniența cărora nu poate fi justificată și care depășește substanțial mijloacele dobândite de el și membrii familie, în situația în care, judecătorul vizat a obținut venituri în sumă de 831 359,58 lei, iar soția acestuia, în sumă de 608 978,95 lei.
Subsecvent, informăm că, în procesul de efectuare a urmăririi penale pe caz, la demersul procurorilor anticorupție și cu autorizarea judecătorului de instrucție, au fost puse sub sechestru 5 încăperi nelocative, 2 încăperi locative și un autoturism, în valoare totală de 12 796 510 lei.
În acest context, ținem să precizăm că, investigațiile penale pe acest caz se efectuează în limitele legislației procesual penale, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților persoanei vizate, cu asigurarea principiului prezumției de nevinovăție, confidențialității urmăririi penale, respectării vieții private și a datelor cu caracter personal.
In this article