Serviciile poștale vor fi modernizate

Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat rapoartele pentru mai multe proiecte de lege, care prevăd aderarea la protocoale adiționale la Regulamentul General al Uniunii Poștale...

Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat rapoartele pentru mai multe proiecte de lege, care prevăd aderarea la protocoale adiționale la Regulamentul General al Uniunii Poștale Universale (UPU), la Constituția Uniunii Poștale Universale, precum și aderarea la Aranjamentul privind serviciile poștale de plată și la Convenția Poștală Universală și Protocolul ei final. Actele au fost întocmite la cel de-al 27-lea Congres al UPU de la Abidjan, Côte d’Ivoire, la 26 august 2021 și au scopul de a îmbunătăți serviciile poștale prestate în țările membre ale UPU.

Aderarea la ARANJAMENTUL privind serviciile poștale de plată și Protocolul lui final prevede că fiecare țară membră va depune eforturi pentru ca serviciile poștale de plată să fie oferite sau acceptate prin intermediul mijloacelor electronice.

CONVENȚIA
 Poștală Universală și Protocolul ei final stipulează posibilitatea introducerii de către operatorii desemnați a taxelor autodeclarate per colet și per kg, bazate pe tariful intern și posibilitatea țărilor membre de a extinde sau de a modifica lista articolelor pe care le interzice sau le admite condiționat, ca import sau în tranzit.

De asemenea, prin aderarea la cel de-al treilea PROTCOL Adițional la Regulamentul General al Uniunii Poștale Universale, țara noastră va benefica de suport acordat operatorilor poștali pentru a crește calitatea serviciilor și pentru a implementa metode de afaceri eficiente din punct de vedere al costurilor, precum și procese de achiziție responsabile.

Aderarea Republicii Moldova la cel de-al 11-lea PROTOCOL Adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale prevede simplificarea intrării în vigoare a Actelor Uniunii, modificarea procedurii de admitere în UPU și a procedurii de prezentare a propunerilor.

Proiectele de lege vor fi propuse spre examinare în plenul Parlamentului.

Republica Moldova este membru al Uniunii Poștale Universale din anul 1992, iar în 1997, țara noastră a aderat la Constituția UPU și la celelalte acte ale UPU. În prezent, 192 de țări fac parte din Uniunea Poștală Universală.

In this article