Se caută avocați care să reprezinte interesele Republicii Moldova într-un litigiu de 34 milioane de dolari

Un nou  concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova într-un litigiu de peste 34 milioane...

Un nou  concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova într-un litigiu de peste 34 milioane de dolari a fost anunțat de Ministerul Justiției, după ce un concurs similar anunțat anterior a expirat în 13 ianuarie. Selectarea avocaților are loc în cauza inițiată de Î.S. ”Moldtranselectro” în instanțele judecătorești din România cu privire la procedura de anulare a sentinței arbitrale nr.73 din 23 martie 2004 emise de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camara de Comerț și Industrie a României și Municipiului București.

Prin sentința menționată, a fost emisă hotărârea definitivă și obligatorie privind încasarea de la Î.S. „Moldtranselectro” în folosul SCPEET „Termoelectrica” S.A. a sumei de 34.315.744,01 USD, dintre care – 31.183.599,72 USD – plăți de bază pentru energia electrică livrată în perioada anilor 1998 – 2000 şi neachitată, 2.943.641,07 USD – dobânda legală şi 188.533,22 USD – cheltuieli de arbitrare.

Î.S. „Moldtranselectro” a contestat sentința arbitrală nr. 73 din 23.03.2004, în baza art. 608 Cod de procedură civilă al României, în momentul de față cererea fiind pendinte la Curtea de Apel București.

La concurs poate participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în instanţele judecatoreşti din România;

În cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova.

De asemenea, se mai solicită experienţă de reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti din România și experiență în cauze similar.

Mai multe detalii despre concurs găsiți aici.

In this article