Salariul minim va fi unificat în toate instituțiile din țară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare

Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede unificarea salariului minim în toate instituțiile din țară. Așadar, dacă în prezent regulile de stabilire a salariului în sectorul bugetar...

Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede unificarea salariului minim în toate instituțiile din țară. Așadar, dacă în prezent regulile de stabilire a salariului în sectorul bugetar și cel real sunt diferite, modificările propuse vor asigura un cuantum minim garantat al salariului echivalent în orice instituție publică, companie privată, sau entitate aflată la autogestiune. Ajustările vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2022.

La fel, proiectul își propune să promoveze creșterile salariale echitabile în întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat și întreprinderile monopoliste.

De asemenea, va fi introdus un articol care reglementează remunerarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, și a colaboratorilor catedrelor clinice ale USMF „Nicolae Testemițanu”.

 

In this article