Reformele și inițiativele MSMPS au fost discutate în cadrul primei ședințe din acest an

Membrii Colegiului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) s-au întrunit în cadrul primei ședințe din acest an, transmite Breaking News. În debutul ședinței, secretarul general de stat,...

Membrii Colegiului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) s-au întrunit în cadrul primei ședințe din acest an, transmite Breaking News.

În debutul ședinței, secretarul general de stat, Boris Gîlca a prezentat realizările MSMPS pentru anul 2018 și proiectul Planului de acțiuni al MSMPS pentru anul 2019, urmând ca în baza discuțiilor și recomandărilor membrilor Colegiului să fie definitivat și aprobat.

„A fost un an bun prin prisma fermității și promovării politicilor si reformelor structurale şi instituţionale în sistemul de sănătate, protecție socială și politici ocupaționale. Vom continua acțiunile reușite din acest an, de consolidare a reformelor medicale și a calității serviciilor în sănătate, ne vom axa pe aprofundarea reformelor de protecție socială, de securitate socială și promovarea politicilor ocupaționale după principiul bunelor practici europene”, a subliniat Boris Gîlca.

În cadrul ședinței, au fost prezentate: proiectul Conceputului de reorganizare al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, posibilitatea contractării medicilor rezidenți, specialitatea medicina de familie, în localitățile rurale, în contextul reformei asistenței medicale primare și practicilor europene, acordarea asistenței medicale calificate în cazul patologiilor extragenitale de către IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 din capitală.

Totodată, pentru implementarea unui sistem unic eficient de administrare și gestionare a sistemelor informaționale medicale și sociale existente a fost prezentat conceptul de devoltare a Agenției Tehnologiilor Informaționale, care va fi responsabilă de dezvoltarea, gestionarea și mentenanța tuturor sistemelor informaționale din domeniile de activitate ale ministerului.

În urma audierii rapoartelor, membrii Colegiului s-au expus pe marginea subiectelor prezentate, propunerile fiind consemnate în procesul-verbal al ședinței, pentru a fi luate în considerație la definitivarea conceptelor prezentate.

Colegiul MSMPS se întrunește lunar pentru a dezbate problemele referitoare la activitatea şi politicile promovate de minister, informarea activităţilor desfăşurate şi proiectelor de importanță din domeniul de activitate a MSMPS.

In this article


Join the Conversation