Reacția SA „Cariera Micăuți” la continuarea atacului rider care conturează un interes și influență vădită a politicului în acest proces

Avocatul Iosip Andrei, în cadrul unei conferințe de presă, a declarat că acuzațiile aduse de membrii Comisiei de anchetă a modului de exploatare a substanțelor...

Avocatul Iosip Andrei, în cadrul unei conferințe de presă, a declarat că acuzațiile aduse de membrii Comisiei de anchetă a modului de exploatare a substanțelor minerale utile, deputații Alexandru Slusari, Lilian Carp și Nicolae Ciubuc, cu privire la activitatea S.A. „Cariera Micăuți” sunt neîntemeiate și abuzive, informează TRIBUNA.

„În opinia noastră, Comisia de anchetă, în loc să-și exercite competențele stabilite prin lege, lobează interesele financiare ale unui grup de persoane care intenționează să preia controlul asupra Carierei Micăuți, să priveze creditorii acestei companii de dreptul la satisfacerea creanțelor sale. Respectiv, scopul scontat al unor membri ai Comisiei de anchetă este de a sista cu orice preț activitatea Carierei Micăuți și de a concedia angajații acesteia, pentru ca în final să asigure transmiterea Carierei către cei care au comandat și au finanțat ofensiva. Cel puțin, aceste deducții rezultă din acțiunile comise de către membrii Comisiei de anchetă menționați anterior, în special manifestate prin afirmațiile expuse în spațiul media, prin presiunile exercitate, în virtutea funcțiilor deținute, asupra instanțelor de judecată, Inspectoratului pentru Protecția Mediului și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin cauzarea obstacolelor în activitatea economică a entității, denaturarea informațiilor prezentate și altele”, a declarat avocatul.

El a spus că în nenumărate rânduri deputații aceștia au acuzat că, Cariera Micăuți activează fără să dispună de actele legale permisive precum și că acesteia i-ar fi interzis să efectueze lucrări de extragere a zăcămintelor minerale utile. „Acuzațiile aduse de membrii Comisiei de anchetă sunt neîntemeiate, acțiunile acestora sunt abuzive și depășesc grav competențele stabilite prin lege în calitate și de deputat sau de membru al Comisiei de Anchetă. Reiterez că, în opinia noastră, în interesele acestora este sistarea cu orice preț a activității Carierei Micăuți, chiar dacă asemenea acțiuni vor lăsa fără salarii cca. 130 de familii și va afecta și defalcările la bugetul de stat”, a subliniat Iosip.

Totodată, apărătorul a subliniat că, Cariera Micăuți activează legal și nu încalcă limitările impuse de organele de specialitate sau de legislația în vigoare.

Iosip a reamintit că începând cu 18.07.2019 Cariera Micăuți se află în procedură de insolvabilitate iar în conformitate cu prevederile art. 75 (1) lit. a) din Legea insolvabilității, din momentul intentării procedurii de insolvabilitate activitatea organelor de conducere se suspendă. „Respectiv, Cariera Micăuți este atacată fără precedent de politicieni cu interese obscure care mimează anchetarea modului de exploatare a substanțelor minerale utile, pe când de fapt interesele sunt altele”, a adăugat el.

În final – a spus avocatul – ne adresăm către misiunile diplomatice și toate autoritățile competente ale statului în mod special Procuratură Generală, să investigheze în mod obiectiv, imparțial și echidistant acțiunile deputaților nominalizați și să curme acțiunile abuzive ale acestora. În acest sens, în perioadă imediat următoare, ei vor înainta sesizările de rigoare.

„De asemenea, din numele angajaților Carierei Micăuți, menționez că întreg colectivul de muncitori își rezervă dreptul de a realiza acțiuni de protest în caz dacă atacurile asupra Carierei nu vor înceta”, a conchis Andrei Iosip.

Comunicat de presă by LibertyDreams

In this article