Procesul de reparare a drumurilor către instituțiile de învățământ din Chișinău, reluat

Lucrările de reparare și reabilitare a căilor de acces către instituțiile de învățământ din Capitală, au fost reluate. Despre acest lucru a informat, printr-un comunicat, Direcția Generală Mobilitate...

Lucrările de reparare și reabilitare a căilor de acces către instituțiile de învățământ din Capitală, au fost reluate. Despre acest lucru a informat, printr-un comunicat, Direcția Generală Mobilitate Urbană Chișinău, care, în context, menționează că, aceste lucrări presupun amenajarea trotuarelor, schimbarea bordurilor, asfaltarea părții carosabile și alte lucrări, după caz.

Astfel, pentru buna desfășurare a lucrărilor, o comisie municipală, în frunte cu Primarul General, Ion Ceban, și specialiști din cadrul subdiviziunilor Primăriei Chișinău, au examinat și identificat în teren locațiile care necesită intervenții, inclusiv urgente.

Astfel, până în prezent, în cadrul proiectului, au fost amenajate circa 30 de căi de acces în toate sectoarele orașului, după cum urmează: Gimnaziul Internat Nr.3, str. Gheorghe Cașu 10; IET, str. Gheorghe Cașu 33; IET nr. 143, str. Al. Marinescu 15/1; IET nr. 62, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 8/2; LT „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 13; LT „Columna”, str. Alba Iulia 5/2; IET nr. 54, str. Ion Creangă 4A; IET nr. 3, Ion Pelivan 36/1; LT „Alexandru Ioan Cuza”, str. Poștei 44; Liceul bulgar „Vasili Levski”, str. Studenților 7; Gimnaziul nr. 8 „Taras Șevcenco”, str. Miron Costin 26; IET nr. 165 bd. Cuza-Vodă 7/5; Gimnaziul „Galata”, bd. Dacia 75; Gimnaziul nr. 49, șos. Muncești 780; IET nr. 103, șos Muncești 780; IET nr. 35, str. Pandurilor 4; IET nr. 180, bd Dacia 53/3; IET nr. 181, bd. Dacia 53/2; IET nr. 124, bd. Cuza-Vodă 18/4; IET nr. 168, bd. Cuza-Vodă 29/7; IET nr. 182, bd. Cuza-Vodă 39/3; IET nr. 98, str. Cetatea Albă 152; Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală”/Liceu „Prodictu”, str. Independenței 1 – str. Hristo Botev 27-29; LT „Olimp”, str. Petru Zadnipru 7/1; IET nr 197, bd. Mircea cel Bătrân 4/2; Școala nr. 82, IET nr 138, str. Maria Drăgan 8/2, 6/1 și IET nr. 212, str. N. Milescu-Spătaru 3/1.

Totodată, amintim că, mai multe căi de acces către instituțiile de învățământ sunt reparate de Î.M. Regia „EXDRUPO”, înaintea startului fiecărui an școlar. Printre cele mai masive lucrări, executate în ultimii trei ani, pot fi remarcate la următoarele instituții: LT „Iulia Hajdeu”, str. Titulescu 18; Grădiniță nr. 89, str. Zelinski 26/3; LT „Mihai Eminescu”, str. Varșovia 2; Grădinița nr. 139, str. Praga 82; LT „Mihail Lomonosov”, str. Putnei 93; Grădinița nr. 160, str. Gh. Madan 85/1; Școala primară și Grădinița nr. 90, str. Dacia 52; LT „Gaudeamus”, str. P. Zadnipru 14/4; LT „Orizont”, bd. Bulevardul Mircea cel Bătrîn 10/2; Grădinița nr. 197, str. Mircea cel Bătrîn 4/2; Universitatea Tehnică a Moldovei, Dacia 39 – Cuza-Vodă 13/1; Liceul „Nicolai Gogol”, A. Sciusev 90 și LT „Mihai Marinciuc”, str. I. Pelivan 30/2.

Proiectul de amenajare a acceselor către instituțiile educaționale a demarat la sfârșitul anului 2022, contractul de executare a lucrărilor fiind adjudecat în urma licitației publice, desfășurată de Direcția Generală Mobilitate Urbană. De asemenea, Î.M. Regia „EXDRUPO”, pe durata fiecărui an de studii, asigură întreținerea permanentă a tuturor căilor de acces către instituții, prin remedieri locale.

In this article