Permisele de conducere și buletinele, disponibile în format digital

Parlamentul a votat în lectura a doua un PROIECT de stimulare a utilizării serviciilor electronice.  Inițiativa legislativă va reglementa digitalizarea buletinelor de identitate, a permiselor de conducere, a certificatelor de...

Parlamentul a votat în lectura a doua un PROIECT de stimulare a utilizării serviciilor electronice. 

Inițiativa legislativă va reglementa digitalizarea buletinelor de identitate, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare, precum și unele elemente privind generarea și utilizarea acestora. Respectivele documente în format digital vor fi utilizate prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a serviciilor electronice. Agenția de Guvernare Electronică, cu suportul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, lucrează la dezvoltarea aplicației, care va asigura accesul utilizatorului la toate serviciile electronice în baza identității electronice personale. Buletinul de identitate digital al cetățeanului Republicii Moldova va fi un act de identitate generat pe telefonul sau tableta titularului și va conține un set de date preluate în regim automatizat și în timp real din profilul persoanei din Registrul de stat al populației și, suplimentar, un identificator electronic (cod QR).

Proiectul va mai reglementa posibilitatea de a depune online solicitarea de înmatriculare a mijloacelor de transport și livrarea prin serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) a certificatelor și plăcuțelor de înmatriculare. De asemenea, se propune introducerea obligației notarului de a depune, prin intermediul unui serviciu electronic, la Agenția Servicii Publice, cererea de înregistrare a actului juridic autentificat sau a contractelor de vânzare-cumpărare și a altor documente conexe bunurilor imobile. După efectuarea înregistrării, se va expedia în mod electronic notarului și titularului dreptului certificatul electronic privind înscrierile în registrul bunurilor imobile. Modificările legislative au scopul de a securiza tranzacțiile autentificate de către notari în privința bunurilor imobile și a exclude necesitatea interacțiunii cetățenilor cu ASP-ul.

Un alt domeniu de intervenție a proiectului îl constituie reglementările aferente extraselor din diverse registre de stat. În acest sens, se propune ca reproducerea pe hârtie sau pe alte suporturi materiale a informațiilor din registru să conțină un identificator electronic unic (cod QR, cod de bare, cod digital), care va permite verificarea electronică a autenticității documentelor. Alte modificări legislative prevăzute se referă la posibilitatea Guvernului de a stabili costuri distincte pentru serviciile prestate electronic și cele la ghișeu; excluderea necesității prezentării obligatorii a dovezii semnăturii electronice la documentele depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, verificarea urmând a se realiza în mod automatizat; acces gratuit la toate capitolele din Monitorul Oficial în format electronic etc.

„Proiectul vine să reglementeze și să extindă utilizarea instrumentelor în interacțiunea cetățenilor cu sectorul public, cu mutarea accentelor de la interacțiunile tradiționale (pe suport de hârtie) la cele prin mijloace electronice, în vederea sporirii accesibilității la unele servicii publice”, se menționează în nota informativă a proiectului de lege.

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu suportul Agenției de Guvernare Electronică.

In this article