Oksana Demcenco, coproprietar Gările Auto Moderne: Am contestat în judecată decizia APP privind rezilierea contractului public-privat!

Oksana Demcenko, deținătoare a unui pachet de 50% din acțiunile „Gările Auto Moderne”, în cadrul unui briefing de presă, a vorbit despre situația legată de anularea contractului de...

Oksana Demcenko, deținătoare a unui pachet de 50% din acțiunile „Gările Auto Moderne”, în cadrul unui briefing de presă, a vorbit despre situația legată de anularea contractului de concesiune a gărilor auto. Femeia de afaceri a menționat că este cetățean al Ucrainei și a lucrat anterior la o întreprindere din regiunea Donețk, scrie infomarket.md.

„Dar, după binecunoscutele evenimente din 2014, eu, la fel ca mulți alți compatrioți de-ai mei, a trebuit să părăsesc acele părți și să încerc să încep o nouă viață. Apoi, în 2018, am început să fac afaceri în Moldova. Am ales Moldova ca țară în care poți investi și dezvolta proiecte de afaceri, pentru că atunci eram sigur că acesta este un stat de drept, în care drepturile investitorilor sunt respectate. După începutul războiului, intervenția Rusiei în Ucraina,  am venit să locuiesc în Moldova, fiind refugiat”, a precizat ea.

Oxana Demcencko a devenit acționar al „Gările Auto Moderne” în 2019, iar de atunci s-a implicat direct în procesul de modernizare a rețelei de autogări din Moldova.

„Cu toții vă amintiți cum arătau aceste stații de autobuz înainte și vă puteți compara cu situația de astăzi. Desigur, procesul n-a fost încă finalizat, dar rezultatele sunt vizibile și se pot trage deja câteva concluzii. Și facem toate acestea, nu doar îndeplinindu-și obligațiile investiționale, ci și pentru oameni, pentru Republica Moldova, pentru că statul este cel care deține rețeaua de gări și statul este cel care le va primi pentru administrarea sa, într-o formă modernizată, după expirarea contractului de concesiune”, a spus ea.

Referitor la anularea contractului, femeia de afaceri crede că Agenția Proprietății Publice nu avea argumente și nici temei legal pentru a lua decizia corespunzătoare.

„Apropo, am fost foarte surprinsă de modul în care s-au pus accentele după decizia de anulare a contractului de concesiune – spun ei, gările au revenit în proprietatea statului. Nu este adevărat! Au fost întotdeauna proprietatea statului, iar noi le-am administrat doar, conform unui contract legal de concesiune. Contractul de concesiune prevede clar că poate fi reziliat, doar dacă există încălcări semnificative, iar astfel de încălcări nu există și nu pot fi. Și chiar dacă ar fi, atunci la fel, contractul poate fi reziliat doar după o hotărâre judecătorească, dar, din nou, nu există o astfel de decizie. Credem că Agenția Proprietății Publice are o atitudine părtinitoare și neobiectivă față de noi, ca investitori, și voi da doar două exemple care îmi vor confirma cuvintele. Primul exemplu este atunci când a început pandemia de COVID-19, la nivel de stat, au fost impuse restricții corespunzătoare persoanelor juridice și persoanelor fizice, care au afectat semnificativ activitățile întregii economii a țării. Pe baza acestui fapt, și ținând cont și de faptul că a apărut o situație de forță majoră, am scris de mai multe ori scrisori către Agenția Proprietății Publice cu cererea de a ne transfera obligațiile investiționale pentru un an”, a precizat ea.

Coproprietara a menționat că, ceea ce și-a propus să facă în 2021, a cerut să fie transferat în 2022, iar ceea ce și-au propus în 2022 a fost mutat în 2023.

„Multe structuri de stat au primit susținere și sprijin în timpul pandemiei, dar nouă nici măcar nu ne-au răspuns la scrisorile noastre. În context, este important de menționat că, în ciuda faptului că activitățile noastre au fost suspendate pe perioada pandemiei, am plătit în mod regulat statului sumele prevăzute de contract. Al doilea exemplu este că conform contractului de concesiune, în fiecare an depunem la Agenția Proprietății Publice o poliță de garantare a obligațiilor de investiții. În anii precedenți, inclusiv în 2021, Agenția a acceptat politica fără obiecții. Anul acesta, ni s-a cerut să depunem o poliță de doi ani, acoperind anul precedent. Dar nici o singură companie de asigurări nu emite polițe pentru o astfel de perioadă, mai ales acțiuni retroactive. Adică Agenția Proprietății Publice ne-a pus o condiție, care inițial sunt fără logică, ilegale și impracticabilă”, a mai spus ea.

Oxana Demcenko a declarat că, Agenția Proprietății Publice a decis rezilierea contractului, ceea ce reprezintă o încălcare directă a drepturilor investitorilor, precum și o încălcare a contractului în sine.

„Apropo, conform episoadelor pe care le-am descris, deja am mers în instanță. În acest moment, trei dintre cererile noastre împotriva Agenției Proprietății Publice sunt examinate de instanțele din Moldova. Având în vedere situația actuală, am adresat și o scrisoare corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, în care am descris în detaliu situația în care ne-am aflat și cum ne sunt încălcate drepturile. De asemenea, îi cerem Președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, să preia personal controlul asupra cazului nostru și să nu permită încălcarea drepturilor noastre, pentru că în final acest lucru poate compromite întreg climatul investițional din Moldova. Și după pandemie și în timpul crizei economice, Moldova are nevoie de investiții mai mult ca niciodată. Vreau să fiu înțeleasă corect – nu cerem ajutor, nu cerem sprijin – vrem să ne fie respectate drepturile și ne vom lupta pentru asta, apelând la toate mijloacele legale, atât în Moldova, cât și la nivel internațional. Iar dacă cineva vrea să ne exproprieze, atunci să demonstreze în instanță că există condiții pentru rezilierea contractului, și nu prin luarea unor decizii în biroul guvernului, pe baza intereselor lor încă de neînțeles!”, a subliniat ea.

Femeia de afaceri s-a adresat Președintelui țării, Maia Sandu: „După ce am trăit în Ucraina, s-ar putea să ne aflăm pe străzi fără un mijloc de existență. Nu exagerez, pentru că ne-am investit toți banii și sperăm într-un viitor mai bun în această afacere. Nu am cerut nimănui nimic – doar am lucrat. Dați-mi ocazia să lucrez și să-mi hrănesc familia. Demonstrați încă o dată că Moldova este într-adevăr o țară prietenă pentru ucraineni și că ei își pot găsi o nouă casă aici.”

Iurii Moroz, administrator, a spus că în 3 ani, compania pe care o conduce a capitalizat investiții directe în activele deținute în proprietatea statului, suma care depășește 120 mln. lei, și au fost  achitate impozite, taxe, valoarea cărora este de peste 80 mln. lei. Totalizând, în perioada a 3 ani, statul a beneficiat din investiții și impozite în sumă de peste 200 mln. Lei.

„Hotărârile luate de factorii de decizie din cadrul APP privind declararea unilaterală a rezoluțiunii Contractului, în baza unor pretinse nerespectări ale condițiilor contractuale, în lipsa hotărîrilor instanțelor de judecată, nu sunt legitime și poartă un caracter ilegal, or, conform prevederilor contractului de parteneriat public-privat, întru respectarea drepturilor investitorului, încetarea contractului la cererea Partenerului Public se face doar prin intermediul instanțelor de judecată competente, atribuite cu dreptul de încheiere în constatarea nerespectării clauzelor contractuale. Astfel, drepturile garantate de legi ale investitorilor clar determină rolul statului în protejarea investițiilor și aici sunt flagrant neglijate.

În opinia noastră și din informațiile pe care le deținem, se intenționează deposedarea și preluarea ulterioară a afacerii – care este gestionată cu buna credință și abnegație – din contul statului în numele unor grupuri de interese care se doresc a fi beneficiarii finali. Vom solicita tuturor autorităților cu atribuții de investigații, să investigheze acțiunile vădit ilegale și abuzive ale membrilor comisie de monitorizare al contractului de parteneriat public privat, cât și a factorilor decizionali ai APP prin deciziile cărora se încearcă a prejudicia compania noastră, iar în consecință nota de plată va fi pusă pe umerii tuturor contribuabililor care participă la formarea bugetului statului R. Moldova”, a conchis Moroz.

In this article