Numărul de locuri bugetare a fost majorat

În anul an de învățământ, numărul de locuri bugetare pentru învățământul profesional tehnic secundar va fi mărit. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi în acest sens un plan...

În anul an de învățământ, numărul de locuri bugetare pentru învățământul profesional tehnic secundar va fi mărit.

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi în acest sens un plan de admitere cu finanțare bugetară și cu taxă de studii în învățământul profesional tehnic.

Astfel, în instituțiile vizate vor fi prevăzute admiterea a 8.267 de persoane cu finanțare bugetară, dintre care 1.193 pentru instruirea la programe de formare profesională prin învățământ dual, cu 264 de locuri mai mult față de anul 2021.

În același timp, planul de admitere pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundare publice și private include 562 de locuri.

Comanda de stat pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar prevede admiterea a 3.940 de persoane cu finanțare bugetară, dintre care 187 pentru instruirea la programe de formare profesională prin învățământ dual, cu 21 de locuri mai mult față de anul 2021. Planul de admitere pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, în instituțiile de învățământ publice și private include 7.431 de locuri.

Aprobarea comenzii de stat are drept scop asigurarea formării profesionale cu cadre calificate, în corespundere cu necesitățile pieței muncii.

Instruirea la programe de formare profesională tehnică se asigură în cadrul a 91 de instituții: 13 centre de excelență, inclusiv o instituție privată; 36 de colegii, dintre care 6 instituții private și 42 de școli profesionale.

În anul de studii 2021-2022, în învățământul profesional tehnic secundar au fost înmatriculați cca 71.00 elevi, înregistrând o ușoară descreștere (cu 2,7%) față de anul de studii precedent, iar în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar au fost înmatriculați cca 9.300 elevi, înregistrând o ușoară creștere față de anul de studii precedent (cu 6,9 %).

În acest an, admiterea în învățământul profesional tehnic va începe la 18 iulie.

In this article