NORDGAZ FURNIZARE S.R.L. consideră ilegală decizia ANRE privind suspendarea licenței companiei pentru furnizarea gazelor naturale

NORDGAZ FURNIZARE S.R.L. consideră ilegală decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind suspendarea licenței companiei pentru furnizarea gazelor naturale. Acțiunea în cauză a ANRE încalcă simultan...

NORDGAZ FURNIZARE S.R.L. consideră ilegală decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind suspendarea licenței companiei pentru furnizarea gazelor naturale. Acțiunea în cauză a ANRE încalcă simultan mai multe legi și reglementări.

În context, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, a remarcat un șir de încălcări de procedură din partea ANRE:

„În primul rând, ANRE a admis încălcări grave în organizarea și desfășurarea ședinței ordinare a comisiei din 22.12.2023, precum și ale cerințelor ce vizează informarea în timp util a participanților la ședință. Însăși organizarea celor două ședințe ordinare ale ANRE din 22.12.2023, la ora 09:30 și 15:30, nu a fost anunțată conform procedurilor stabilite, iar acest lucru este ilegal. ANRE a anunțat pe site-ul său doar ședința de dimineață.

În ce privește încălcarea de către ANRE a cerinței privind anunțarea în timp util a participanților la ședințe, NORDGAZ FURNIZARE a primit invitația la ședință, prin poșta electronică, abia la 22.12.2023, la ora 13:50, fără să fie oferită informația inițială și proiectul deciziei ANRE, care trebuia să aibă loc la 22.12.2023, la ora 15:30. Astfel, compania a fost complet lipsită de posibilitatea de a se pregăti pentru ședință și de a-și pregăti poziția și argumentele în apărarea sa.

 

Precizăm că anunțul cu privire la organizarea ședinței ANRE și agenda acesteia trebuie să fie publicate cu minimum 5 zile până la data ședinței, cel puțin pe site-ul ANRE și, în caz de necesitate, să fie expediat părților interesate, prin poșta electronică. Invitațiile la ședințele la care se discută decizii de acțiune personală sunt expediate părților interesate cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la data planificată a ședinței.

În al doilea rând, așa cum este indicat în textul deciziei ANRE, examinarea chestiunii privind suspendarea licenței a fost inițiată în baza unei note informative a VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. Însă, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova, ANRE a fost obligată să informeze NORDGAZ FURNIZARE cu privire la recepționarea respectivei note informative a companiei  VESTMOLDTRANSGAZ și să-i ofere posibilitatea de a lua cunoștință de conținutul acesteia înainte de ședință. De menționat faptul că, din momentul certificării VESTMOLDTRANSGAZ în calitate de operator al sistemului de transport, nu a fost recepționată nicio plângere, cerință sau pretenție din partea ei la adresa NORDGAZ FURNIZARE. Dimpotrivă, s-a creat impresia unei cooperări constructive.

Prin acțiunile sale, ANRE a încălcat grav drepturile furnizorului, pentru că nu i-a oferit posibilitatea nici să ia cunoștință de documente, nici să remedieze încălcarea, dacă aceasta a avut loc.

Cel de-al treilea aspect, foarte important, este depășirea gravă a atribuțiilor funcționale de către ANRE în momentul adoptării unilaterale a deciziei de suspendare a licenței noastre. Conform art. 16 al Legii cu privire la gazele naturale, „Suspendarea licenței poate fi efectuată prin hotărârea Agenției, adoptată în baza unei hotărâri judecătorești emise în temeiul legii”. Există, desigur, și unele excepții, care îi permit ANRE să suspende acțiunea licenței fără instanța de judecată, dar cazul NORDGAZ FURNIZARE nu cade sub incidența niciunei excepții stabilite. ANRE n-a avut dreptul să emită o asemenea decizie, dar trebuia să se adreseze în instanța de judecată care ar fi putut să fie mult mai obiectivă.”

„În ceea ce ține de încălcările materiale, ținem să menționăm următoarele aspecte:

În ce privește încălcarea ce i-a fost înaintată companiei NORDGAZ FURNIZARE, anume inacțiunea VESTMOLDTRANSGAZ a dus la formarea dezechilibrului în sistemul de transport al gazelor naturale al Republicii Moldova, într-un volum de 19 metri cubi de gaze naturale (până în prezent, compania noastră n-a primit confirmarea acestui dezechilibru).

Îndeplinind cerințele stabilite ale ANRE, NORDGAZ FURNIZARE a încercat de nenumărate ori să asigure plata garanției financiare pentru a participa la licitația de vânzare a capacităților de intrare în sistemul de transport al gazelor al Moldovei și transportarea gazelor naturale până la lansarea livrărilor fizice ale gazelor naturale, și anume la 20.12.2023 și, repetat, la 21.12.2023. Cu alte cuvinte, NORDGAZ FURNIZARE a fost pregătită totalmente de livrarea fizică a gazelor naturale, achiziționând capacitățile de transportare a gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei până la hotarul cu Republica Moldova începând cu data de 20.12.2023. Însă, prin acțiunile sale, VESTMOLDTRANSGAZ a perturbat furnizarea.

În special, responsabili de la VESTMOLDTRANSGAZ:

–           Nu au convenit în timp util chiper-pair pentru NORDGAZ FURNIZARE (codurile transfrontaliere eliberate companiei NORDGAZ FURNIZARE de către operatorii sistemului de transport al gazelor naturale în Ucraina și în Moldova);

–           În pofida resurselor financiare enumerate, VESTMOLDTRANSGAZ nu le-a indicat ca limită financiară a NORDGAZ FURNIZARE pe Platforma Regională de Rezervare (RBP). Acest lucru nu i-a permis companiei NORDGAZ FURNIZARE să participe la licitația de vânzare a capacităților pentru intrarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale al Republicii Moldova. Până la data de 22.12.2023, resursele așa și nu au fost reflectate pe platforma RBP ca limită financiară a NORDGAZ FURNIZARE.

Astfel, gazele naturale pentru consumatorii NORDGAZ FURNIZARE au fost transportate prin sistemul de transport al gazelor naturale al Ucrainei până la hotarul cu Republica Moldova, dar n-a fost acceptat de sistemul de transport al gazelor naturale al Moldovei din lipsă de capacități, ceea ce a provocat formarea dezechilibrului în sistemul de transport al gazelor naturale al Moldovei.

 

Deși vina pentru acest dezechilibru aparține totalmente întreprinderii VESTMOLDTRANSGAZ, compania noastră este gata să suporte pierderile financiare și să plătească dezechilibrul. Ba mai mult, garanția financiară a NORDGAZ FURNIZARE, oferită de VESTMOLDTRANSGAZ, este mai mult decât suficientă pentru a acoperi aceste costuri.

Este important să menționăm că mărimea „prejudiciului” creat din cauza furnizării insuficiente de către NORDGAZ FURNIZARE a 19 metri cubi de gaze naturale a constituit mai puțin de 300 de lei. Acest   „prejudiciu” este absolut irelevant pentru măsurile pe care ANRE le-a luat împotriva companiei noastre, și anume suspendarea licenței pentru furnizarea gazelor naturale.

Un alt aspect material a fost acuzația ANRE precum că întreprinderea noastră nu a depus cerere de înregistrare în Registrul participanților la piața angro a gazelor naturale, întrucât toate companiile care desfășoară tranzacții cu produse energetice angro sau care își exprimă interesul de a participa la astfel de tranzacții prin notificări comerciale trebuie să se înregistreze în Registrul participanților la piața angro.

Însă NORDGAZ FURNIZARE achiziționa gaze naturale pe piața angro din Ucraina și nu intenționa să cumpere ori să vândă această resursă pe piața angro a Republicii Moldova, de aceea nu a depus cerere de înregistrare în Registru. Cu toate acestea, la 26.12.2023, noi am depus, în mod operativ, pachetul necesar de documente pentru înregistrare, pentru a elimina și acest indiciu, care a devenit un motiv formal pentru suspendarea licenței noastre.

În conformitate cu art. 16 al Legii cu privire la gazele naturale, crearea dezechilibrului sau neachitarea acestuia, inclusiv lipsa înregistrării operatorilor pe piața angro nu constituie temeiuri legale pentru suspendarea licenței de furnizare a gazelor naturale.

Ne exprimăm indignarea în legătură cu faptul că inacțiunea participantului cheie pe piața gazelor naturale – VESTMOLDTRANSGAZ, care este compania fiică a operatorului TRANSGAZ din România, a devenit un motiv pentru aplicarea unor măsuri neadecvate față de NORDGAZ FURNIZARE, cum ar fi suspendarea licenței. Noi vom cere organizarea unui control la VESTMOLDTRANSGAZ, pentru că, în baza informației de care dispunem, compania închide ochii la dezechilibre de milioane de gaze naturale din partea altor participanți, dar a declarat că dezechilibrul în mărime de 19 metri cubi este un pericol pentru starea sistemului de transport al gazelor naturale al țării.

Prin acțiunile sale, VESTMOLDTRANSGAZ și ANRE subminează bazele unei piețe transparente și deschise a gazelor naturale, discreditează toate reformele care au fost implementare de țara noastră în sectorul energetic. NORDGAZ FURNIZARE a expediat o plângere împotriva acțiunilor VESTMOLDTRANSGAZ și ANRE către Secretariatul ENERGY COMMUNITY, în care cerem să se pună capăt fărădelegii cu care se confruntă furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova.

În concluzie, compania NORDGAZ FURNIZARE consideră că toate acțiunile sale au fost în strictă conformitate cu cerințele legale și de reglementare stabilite în Republica Moldova. Ba mai mult, are loc o diversiune intenționată și o blocare a activității sale din partea operatorului sistemului de transport al gazelor naturale VESTMOLDTRANGAZ și ANRE, ceea ce constituie o practică discriminatorie și excesivă față de compania noastră. Astfel de măsuri sunt contraproductive și discriminatorii din punctul de vedere al practicii europene și al obiectivelor privind liberalizarea pieței gazelor naturale.

Toate deciziile ANRE și acțiunile VESTMOLDTRANGAZ vor fi contestate în instanțele naționale și internaționale”, a mai spus NORDGAZ FURNIZARE.

In this article