Noi proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

Din 1 iulie 2019, se vor aplica noile proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, transmite Breaking News. Conform noilor reglementări, angajatorul va...

Din 1 iulie 2019, se vor aplica noile proceduri de calculare şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, transmite Breaking News.

Conform noilor reglementări, angajatorul va stabili, calcula şi achita, din mijloacele financiare proprii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă. Însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă ale aceluiaşi angajat.

Stabilirea indemnizaţiei de către angajator se va efectua în baza certificatului medical în original, pe suport de hârtie. În cazul pierderii certificatului medical, angajatorul va stabili indemnizaţia în baza duplicatului eliberat în modul stabilit. Cuantumul lunar al indemnizaţiei plătite din mijloacele financiare ale angajatorului va constitui 75% din salariul mediu al angajatului.

Calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru concediile medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, care continuă şi după această dată, se vor efectua de către angajator, în conformitate cu reglementările în vigoare de până la 30 iunie 2019.

In this article


Join the Conversation