Moldovagaz este obligată să-și asume o datorie față de Guvern

Parlamentul solicită Guvernului și Agenției Proprietății Publice (APP) să revendice 325 milioane de dolari (la cursul mediu de schimb valutar din anul 2008), sumă aferentă reevaluării mijloacelor fixe...

Parlamentul solicită Guvernului și Agenției Proprietății Publice (APP) să revendice 325 milioane de dolari (la cursul mediu de schimb valutar din anul 2008), sumă aferentă reevaluării mijloacelor fixe depuse de Guvern în Capitalul social al S.A. ,,Moldovagaz’’. Altfel spus, această sumă trebuie să fie trecută în cont ca datorie a companiei către Agenția Proprietății Publice. Reprezentanții companiei au declarat că vor cooperarea cu autoritățile la toate articolele din Hotărârea adoptată, și va oferi permanent toate informațiile necesare.

În cadrul ședinței din 3 martie, deputații au audiat raportul auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, inclusiv la cele deținute indirect.

În urma audierii, deputații au aprobat Proiectul de hotărâre prin care Guvernul va demara procedura de revendicare a 325 milioane de dolari, suma aferentă reevaluării mijloacelor fixe depuse de Guvern în capitalul social al companiei, în anul 2008, bani care urmează să fie trecută în cont ca datorie către Agenția Proprietății Publice.

De asemenea, va fi evaluată activitatea reprezentanților Guvernului în Consiliul de Observatori și în Consiliul de Administrație al companiei.

În același timp, Ministerul Energiei va demara, în comun cu Agenția Proprietăți Publice, procedura de recunoaștere/înregistrare ca proprietate de stat a rețelelor de gaze fără proprietar și transmiterea celor de proprietate locală în proprietatea statului și va efectua inventarierea rețelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale proprietate publică (inclusiv locală) și a celor fără de proprietar.

Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție, în termen de două luni, va informa Parlamentul despre rezultatele examinării materialelor transmise de către Curtea de Conturi, ANRE și Inspecția Financiară aferente activității întreprinderilor din sistemul S.A. „Moldovagaz”, inclusiv a cazului privind dispariția documentelor pe construcția sediului din str. Pușkin 64, or. Chișinău, în valoare de 545 milioane lei;

În termen de trei luni de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul va raporta Parlamentului despre progresele înregistrate în executarea acestei hotărâri.

In this article