MAI pregătește modificări legislative

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere ”Controlul traficului”, dar și a Concepției...

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere ”Controlul traficului”, dar și a Concepției Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului”.

Regulamentul care urmează să fie modificat stabileşte, în prezent, procedurile şi mecanismul de înregistrare şi evidenţă a informaţiei sistematizate, acumulate în cadrul supravegherii în regim automatizat a circulaţiei rutiere pe drumurile publice utilizând mijloacele tehnice speciale software şi hardware. Totodată, reglementează cerinţele faţă de protecţia datelor în procesul de colectare, acumulare, actualizare, păstrare, prelucrare şi schimbului autorizat de date cu alte sisteme informaţionale.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, modificările care vor fi propuse au drept scop sporirea capacităților Serviciului Informații și Securitate al Republicii Moldova în prevenirea și combaterea acțiunilor care afectează securitatea statului și ajustarea cadrului normativ.

În prezent, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere ”Controlul traficului” și Concepția Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului” nu conțin nicio mențiune despre Serviciul Informații și Securitate. Totuși, în Legea care reglementează activitatea SIS este stipulat că instituția este obligată să asigure, în limita competenţei sale, siguranţa sistemului de transport. Totodată, SIS are atribuția de a elaborarea şi realizarea, în limita competenţei sale, a unui sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea acţiunile care favorizează apariţia de situaţii excepţionale în transport.

Ministerul Afacerilor Interne așteaptă, în decurs de 15 zile lucrătoare, propuneri de elaborare a modificărilor legislative anunțate. Mai multe detalii pot fi accesate aici.

In this article