Mai multe substanțe psihotrope vor fi supuse controlului de stat

A fost actualizată lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor acestora. Măsura are drept scop combaterea abuzului de noi substanțe și diminuarea riscurilor utilizării acestora. O hotărâre în...

A fost actualizată lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor acestora. Măsura are drept scop combaterea abuzului de noi substanțe și diminuarea riscurilor utilizării acestora.

O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern, astăzi, la propunerea Ministerului Sănătății.

Modificările operate se referă la completarea listei substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor acestora cu 640 de poziții noi, prin supunerea sub controlul statului a noilor substanțe identificate în circuit în R. Moldova.

Necesitatea actualizării listei rezultă din diversificarea și extinderea spectrului de psihotrope și stupefiante, inclusiv apariția drogurilor sintetice, care prezintă un potențial pericol asupra sănătății publice.

Măsurile introduse au scopul de a controla și de a limita utilizarea acestor droguri, pe baza unei clasificări a valorii lor terapeutice, a riscului de abuz și a pericolelor la adresa sănătății.

Modificările aduse cadrului normativ sunt în concordanță cu deciziile Comisiei Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Stupefiante, care este organismul principal responsabil de politica globală în domeniul drogurilor în cadrul ONU, având responsabilitatea de a decide în privința aprobării modificărilor propuse în listele internaționale de substanțe stupefiante și psihotrope.

In this article