Licitație publică: Secretariatul Parlamentului oferă în chirie un imobil amplasat în centrul capitalei

Secretariatul Parlamentului oferă în chirie un imobil cu suprafața de 97,2 m2, amplasat în municipiul Chișinău, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 159. Licitația cu strigare...

Secretariatul Parlamentului oferă în chirie un imobil cu suprafața de 97,2 m2, amplasat în municipiul Chișinău, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 159. Licitația cu strigare va avea loc pe data de 31 ianuarie, la ora 10:00, în incinta imobilului.

Bunul imobil are trei încăperi și două blocuri sanitare și este amplasat la parterul unui bloc de locuit. Respectiv, persoanele care vor obține dreptul de locațiune vor putea desfășura activități respectând legislația cu privire la locuințe și a ordinii publice. Nu vor fi permise activitățile cultural-distractive, organizarea jocurilor de noroc sau a pariurilor. De asemenea, nu vor fi acceptate activitățile de producere, inclusiv în domeniul alimentației publice. Prețul inițial al chiriei imobilului este de 316 000 de lei pe an.

Persoanele interesate de ofertă pot depune cererile de participare la licitație la adresa Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova: bd. Ștefan cel Mare, nr. 151. Data-limită de depunere a cererilor este 27 ianuarie 2023, ora 12:00.

La licitație pot participa persoanele fizice și juridice din Republica Moldova, inclusiv persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile legislației în vigoare. Dosarul de participare trebuie să conțină următoarele acte: cerere de participare, cu indicarea obligatorie a genului de activitate planificat; copia actului de identitate (pentru persoanele fizice); extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (pentru persoanele juridice); actul bancar de confirmare a depunerii acontului în mărime de 10% din valoarea inițială a cuantumului anual al chiriei; actul bancar ce confirmă achitarea taxei de participare la licitație.

Taxa de participare la licitație constituie 600 lei pentru persoane fizice și 1200 lei pentru persoane juridic. Comisia de licitație va examina cererile depuse și, în funcție de genul de activitate preconizat, va admite sau va respinge participarea la licitație a potențialilor candidați. Celor care nu au fost admiși la licitație li se va restitui taxa de participare și acontul.

Persoane de contact: Ana Nicolai: 022 241480; Vitalie Colun: 079609016 – reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

In this article