Guvernul va împrumuta peste 5 miliarde de lei pentru a achiziționa gaze naturale

Guvernul va împrumuta peste 5 miliarde de lei pentru a achiziționa gaze naturale de la furnizori/traderi de pe piețele regionale cu ulterioara stocare a acestora în depozitele subterane...

Guvernul va împrumuta peste 5 miliarde de lei pentru a achiziționa gaze naturale de la furnizori/traderi de pe piețele regionale cu ulterioara stocare a acestora în depozitele subterane din regiune.

Proiectul de hotărâre cu privire la impunerea obligației de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării și stocării gazelor naturale în situație de urgență a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Potrivit documentului, Republica Moldova urmează să ia un împrumut suveran oferit de BERD în valoare de 300 de milioane de dolari în cadrul proiectului „Securitatea furnizării în Republica Moldova”. Împrumutul respectiv va fi operaționalizat la necesitate, iar resursele financiare vor fi recreditate de către Ministerul Finanțelor către SA „Energocom”, după ratificarea acordului de împrumut de către Parlamentul Republicii Moldova.
”În urma conlucrării și discuțiilor purtate cu partenerii de dezvoltare de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), ultimii, printr-un demers oficial, și-au exprimat disponibilitatea privind acordarea unui mecanism de finanțare (forma unui împrumut acordat Republicii Moldova în valoare de până la 300 de milioane USD, demersul Ministerului Finanțelor nr. 11/2-6/574 și BERD din 14 decembrie 2021) pentru achiziționarea unui volum de gaze naturale necesar Republicii Moldova (inclusiv serviciile aferente: transport, înmagazinare ș.a.) în caz de situație de urgență, în baza unui acord de împrumut ce urmează a fi semnat cu Republica Moldova”, se menționează în proiect.
Potrivit MIDR, ”condițiile de acordare a unei astfel de finanțări presupun utilizarea unui sistem de achiziție a gazelor naturale care să fie conform cerințelor BERD, şi ultima ar urma să se întâmple prin lansarea unui exercițiu de precalificare în scopul preselecției potențialilor traderi/furnizori de gaze naturale care vor fi acceptați de către BERD”.
Astfel, în contextul în care, procurarea gazelor naturale de către SA “Moldovagaz” din alte surse, decât SAP “Gazprom”, este extrem de dificilă, atât din lipsa mijloacelor financiare cât și din imposibilitatea semnării contractelor de achiziție şi creditare, fără a coordona acțiunile ce urmează a fi întreprinse cu organele de conducere ale SA “Moldovagaz”, în componența cărora reprezentanții SAP “Gazprom” constituie majoritatea, aceasta este posibil de realizat de către întreprinderea SA „Energocom”, societate în care statul deține pachetul majoritar (100%).
Respectiv, se va crea un mecanism legal prin care SA „Energocom” va iniția procedura de achiziție în baza unor proceduri concurențiale a cantităților necesare de gaze naturale în vederea stocării și totodată, va încheia un Contract-cadru cu furnizorii de ultimă opțiune, de vânzare-cumpărare a gazelor naturale stocate.
Vânzarea de gaze naturale către furnizorii de ultimă opțiune va avea loc în cazul limitării sau sistării livrării gazelor naturale aferente contractelor în derulare, sau dacă este necesară aprovizionarea consumatorilor cu cantități de gaze naturale suplimentare celor stabilite în contractele în derulare încheiate de furnizorii de ultimă opțiune, ori dacă prețul gazelor naturale stocate și livrate „Energocom” este mai mic decât prețul curent al gazelor naturale contractate de către furnizorii de ultimă opțiune.

In this article