Guvernul R.Moldova ar putea fi obligat de CEDO să achite despăgubiri de circa 100 de milioane de euro

Cauza SA Gemeni poate provoca noi prejudicii Republicii Moldova. De data aceasta, Guvernul Republicii Moldova ar putea fi obligat de CEDO să achite despăgubiri de circa 100 de...

Cauza SA Gemeni poate provoca noi prejudicii Republicii Moldova. De data aceasta, Guvernul Republicii Moldova ar putea fi obligat de CEDO să achite despăgubiri de circa 100 de milioane de euro actualilor proprietari ai centrului comercial.

Noul proprietar majoritar, care a venit în acționariatul SA Gemeni în 2019, atenționează presa și opinia publică asupra efectelor pe care le-ar putea avea cererea de revizuire depusă în martie 2020 de guvernul moldovean la Curtea Supremă de Justiție,  urmare a unui dosar pierdut la CEDO în favoarea unui grup de acționari minoritari ai SA Gemeni.

Cererea la CEDO a fost depusă încă în 2006, de grupul de acționari minoritari ai SA Gemeni care s-au plâns că au fost lipsiți ilegal de 72% din suprafețele complexului comercial. Deși CEDO și-a dat verdictul pe acest caz încă în 2011, Guvernul R. Moldova nu a întreprins atunci niciun fel de acțiuni fie de reparare a prejudiciului, fie de depunere de către agentul guvernamental a unei cereri de revizuire împotriva actelor judecătorești prin care grupul de acționari minoritari a fost prejudiciat încă în 2005-2007.

 

Noul proprietar majoritar își exprimă îngrijorarea că Guvernul a inițiat soluționarea cazului pierdut la CEDO în 2011 abia în acest an și, în loc să achite prejudiciul stabilit de Înalta Curte, în valoare totală de 3,62 de milioane de euro, a decis să inițieze o acțiune în instanță de expropriere a actualilor proprietari majoritari ai SA Gemeni.

Logica CEDO în acest dosar s-a bazat pe principiul securităţii raporturilor juridice. În spiritul acestui principiu, CEDO a stabilit că porţiunea de clădire a complexului comercial Gemeni ar trebui returnată Grupului minoritar, cu condiţia că această proprietate este liberă de datorii sau de alte limitări ale dreptului de proprietate. Or, returnarea proprietăţii grevate de datorii şi limitări va afecta securitatea altor raporturi juridice, iar repararea unui drept a unei persoane nu se poate realiza prin încălcarea unui alt drept al altei persoane.

Prin cererea de revizuire depusă în acest caz, statul încalcă drepturile noului proprietar, protejate inclusiv de art. 46 al Constituţiei Republicii Moldova, care stabileşte că: „Dreptul la proprietate privată este garantat. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii”.

Noul proprietar majoritar vine cu solicitarea către Guvern de a-și retrage cererea de revizuire depusă la Curtea Supremă de Justiție de Agentul Guvernamental pe 18 martie 2020,  pentru a evita un prejudiciu financiar mult mai mare care ar putea fi adus statului R. Moldova.

“În caz contrar, în situația în care am putea fi expropriați de bunul procurat licit și în condiții legale, ne rezervăm dreptul de a ne adresa la CEDO. Valoare prejudiciului estimat ar putea fi de circa 100 de milioane de euro”, susține noul proprietar.

Cererea de revizuire depusă de Agentul guvernamental urmează a fi examinată vineri, 8 mai 2020.

In this article