Fiscul a scos la mezat creanţe fiscale de miliarde de lei

Serviciul Fiscal de Stat a iniţiat o procedură, prin care vor putea fi cesionate creanţele fiscale față de circa 1.900 de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate. Mai...

Serviciul Fiscal de Stat a iniţiat o procedură, prin care vor putea fi cesionate creanţele fiscale față de circa 1.900 de debitorii aflați în procedură de insolvabilitate.

Mai exact, datoriile unor agenţi economici faţă de bugetul de stat vor putea fi răscumpărate de doritori, ca apoi ei să încerce să le recupereze.

De la întreprinderi de stat, la firme ale unor politicieni

Potrivit informaţiei publicate, este vorba de creanţe fiscale uriaşe ca valoare contabilă – peste 8,2 miliarde de lei, bani care ar fi suficienţi pentru a acoperi actuala gaură din bugetul de stat al Republicii Moldova.

Doar că aceste sunt creanţe fiscale pe hărtie, calculate ani în şir de către Fisc, sunt fără şanse mari de recuperare. În lista Fiscului intră aproape 1.920 de persoane juridice, de la întreprinderi de stat, la instituţii de învăţământ, mass-media, de la afaceri ale unor milionari locali sau politicieni fugari, la firme căpuşe.

De exemplu, în listă găsim întreprinderea de stat Moldresurse, care deja de un deceniu şi ceva se află în insolvabilitate şi are obligaţii fiscale de circa 30 milioane lei, sau ÎS Mina de Piatră de la Mileştii Mici cu datorii la bugetul de stat de peste 10 milioane de lei.

Găsim afaceri ale unor milionari, precum Vila Demetra controlată de Dumitru Stati şi care deţinea imobilele cunoscute mai mult ca castelul familiei lui Anatolie Stati. Vila Demetra are de achitat în bugetul de stat peste 4 milioane de lei, deja de vreo 6-7 ani.

Firma Telestar Media, ce deţine două posturi TV şi este afiliată oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, are restanţe de câteva sute de mii de lei, iar Klassika Asigurari afiliată altui oligarh fugar, Ilan Şor, a nimerit în listă doar pentru o restanţă de aproape 20.000 de lei.

În listă găsim firme cu creanţe fiscale de doar câteva sute de lei, dar şi firme cu creanţe fiscale de sute de milioane de lei şi chiar jumătate de miliard, multe fiind acumulate în ultimul deceniu şi despre care Mold-Street.com a scris în detalii.

Modul cum Fiscul şi alte autorităţi au admis acumularea unor astfel de datorii uriaşe este foarte suspect şi necesită o anchetă separată.

Cum vor fi cesionate restanţele

Serviciul Fiscal de Stat susţine că pentru încheierea contractului de cesiune a creanțelor, urmează a fi prezentate ofertele, pe suport de hârtie prin intermediul serviciului poștal la adresa – MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9 sau electronic – la adresa de e-mail [email protected], care trebuie să conțină concomitent următoarele elemente:

a) datele de identificare ale cesionarului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, sediul, codul fiscal, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail;

b) datele de identificare ale debitorului, respectiv denumirea și codul fiscal;

c) prețul cesiunii (în lei);

d) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care oferta se depune de către o persoană fizică;

e) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe cesionar, în cazul în care oferta este depusă prin intermediul reprezentantului;

f) data și semnătura cesionarului sau a reprezentantului.

Cesiunea creanțelor fiscale va avea loc după acceptarea ofertei de către Serviciul Fiscal de Stat, precum și achitarea acestora.

In this article