Fiscul a înregistrat peste 13 mii contracte de dare în locațiune sau chirie a bunurilor imobile

Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 13 217 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în...

Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 13 217 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate, transmite breakingews.md.

Urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2019 la buget au fost încasate venituri în sumă de 22,7 milioane lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului 2018 cu 6,3 milioane lei sau o creștere de 38,3 %.

Totodată, pe parcursul anului 2019, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – noiembrie  au fost identificate 5344 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației.  Pentru aceeași perioadă, 4233 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 13217 contracte de locațiune/chirie.

De asemenea, au fost efectuate controale la 648 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 715,2 mii lei, penalități – 37,8 mii lei și amenzi – 105,9 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poș tal al Republicii Moldova.

NOTĂ: Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

In this article


Join the Conversation