Energia electrică, mai scumpă

Lanțul scumpirilor continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică. Astfel, consumatorii casnici racordați...

Lanțul scumpirilor continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică.

Astfel, consumatorii casnici racordați la rețeaua „Premier Energy” vor plăti 3,15 lei/kWh, iar cei din nordul țării – 3,21 lei/kWh.

Noile tarife și prețuri reglementate vor fi aplicate din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Astfel, au fost aprobate următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către ÎCS „Premier Energy” SRL, diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:

– 2,51 lei /kWh – pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de transport;

– 2,65 lei /kWh – la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport;

– 2,68 lei /kWh – pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune înaltă (35-110 kV);

– 2,81 lei /kWh – de tensiune medie (6–10 kV);

– 3,15 lei /kWh – de tensiune joasă (0,4 kV).

Pentru S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” au fost aprobate următoarele prețuri reglementate diferențiate și anume:

– 2,27 lei /kWh – pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele electrice de transport;

– 2,42 lei /kWh – la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport;

– 2,61 lei /kWh – pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6-10 kV);

– 3,21 lei /kWh – de tensiune joasă (0,4 kV).

In this article