EDITORIAL // „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”

Campania electorală pentru alegerile parlamentare capătă culoare, iar culoarea acesteea este “galben”. În cazul dat, însă galbenul nu semnifică “vremuri bune” sau „oameni onești”, la momentul de față...

Campania electorală pentru alegerile parlamentare capătă culoare, iar culoarea acesteea este “galben”. În cazul dat, însă galbenul nu semnifică “vremuri bune” sau „oameni onești”, la momentul de față această culoare semnifică elementar transferul tehnicilor utilizate în trecut de către Partidul Democrat la Partidul Acțiune și Solidaritate, tehnici negative, care sunt în detrimentul cetățenilor acestei țări.

Cu fermitate putem menționa că acest partid auto-declarat ca luptător împotriva corupției, adept al reformei justiției s-a transformat veritabil în Partidul Democrat de cîndva. A devenit o formațiune care acționează cu bâta și pentru care legea este ceva nesemnificativ și lipsit de importanță.

De ce? Răspunsul survine în urma analizei efectuate mai jos:

Recent am fost martorii cînd unui concurent electoral înregistrat în cursă nu i-a fost deschis cont electoral. Este vorba despre Partidul PACE, condus de Gheorghe Cavcaliuc, fapt, care potrivit legislației este unul fără precedent și reprezintă o gravă încălcare în dreptul internațional și european public. Aceasta, de fapt, reprezintă și opinia unor specialiști notorii în domeniu.

Dacă este să analizăm atent prevederile legislației putem constata următoarele:

În conformitate cu art. 41 alin. (2) din Codul Electoral al Republicii Moldova rezidă foarte clar că finanţarea campaniilor electorale se efectuează prin deschiderea la bancă a unui cont cu menţiunea „Fond electoral”. Totodată, același articol prevede că contul cu menţiunea „Fond electoral” poate fi deschis şi pînă la înregistrarea concurentului electoral, cu condiţia ca orice încasări şi cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după înregistrarea concurentului electoral.

Reieșind din această normă legală, care nu lasă loc de interpretare, orice concurent electoral înregistrat sau oricare altul care, accentuez, INTENȚIONEAZĂ să partice într-un scrutin electoral urmează a se deplasa la bancă și deschide un cont electoral. Aceasta fiind o obligație impusă de legislația electorală națională, de la ea neputând a fi careva excepții. Este obligatorie și punct. Doar dacă, concurentul însuși nu dorește acest luru el notifică organele abilitate și nu deschide acest cont, realizînd în continuare campania electorală fără careva cheltuieli pentru materiale, deplasări etc.  Astfel putem conchide clar, că deschiderea unui cont electoral este un DREPT pentru participantul la alegeri. Este important de menționat că aceeași lege nu stabilește careva restricții sau limitări de la acest drept – și anume dreptul de a deschide un cont bancar destinat finanțării campaniei electorale. Astfel, menționez, că decizia privind deschiderea contului electoral îi apaține în exclusivitate concurentului la alegeri și atît – nimănui altui.

Dacă facem o retrospectivă a legislației putem menționa că Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. Potrivit Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) este stabilit că scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar. Mult mai mult, Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 04.05.2015 la pct. 3 definește noțiunea de fond electoral care este  un cont deschis la bancă cu mențiunea ”Fond electoral” destinat în exclusivitate virării mijloacelor financiare proprii ale concurentului electoral şi cele primite de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară, în scopul finanţării campaniei electorale a respectivului concurent electoral; totodată, pct. 4 indică că pentru inițierea finanțării campaniei electorale, concurentul electoral urmează să respecte următoarele condiții: subpt. 1) să deschidă la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”.

Astfel în rezultatul celor menționate supra, printr-o retrospectivă elementară asupra normelor imperative ale legislației, care nu lasă loc de interpretare, reiterez, putem menționa că membrilor partidului PACE le-a fost îngrădit dreptul contituțional, prevăzut la art.  38 al Constituției care stipulează clar – „Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova”, or în acest caz, PACE este supus unui risc enorm de a nu putea face o campanie pe potrivă din imposibilitatea utilizării cărorva resurse. În rezultat este impedicat vădit dreptul acestora de a fi aleși.

Deja este mai mult decît clar că Partidul Acțiune și Solidaritate acționează împotriva PACE în conformitate cu Legea, dar legea „по их понятиям” este – Legea talionului, care constituie una dintre cele mai vechi legi existente și constă în justa reciprocitate a crimei și a pedepsei. Această lege caracterizează o stare intermediară a justiției penale între sistemul vendetei și recurgerea la un judecător, ca un al treilea, imparțial și dezinteresat. În cîteva cuvinte spus, această lege penală a fost aplicată la unele popoare din antichitate, potrivit căreia vinovatul era tratat în același fel în care a procedat, sau a vrut să procedeze, cu victima sa, adică inculpatului i se aplică o pedeapsă identică sau similară cu răul săvârșit de el. Altfel spus, PAS acționează potrivit unor principii și norme care se aplicau acu cca 4 mii de ani în urmă.

De ce zic că aceste impedimente sunt generate exclusiv de PAS – e simplu, inclusiv președintele CEC fiind propus pentru această funcția anume de partidul în cauză. Totodată, ei au motive: după ce Cavcaliuc a ieșit cu un șir de dezvăluiri asupra candidaților “așa-ziși” integri, deja 3 s-au retras de pe lista electorală a PAS-lui.

E logic, dacă într-adevăr ești un om bun, cinstit și onest nu îți era frică și rămîneai alături de echipă, or în cazul de față după primele declarații a liderului PACE, candidații menționați,  fugeau din lista candidaților PAS ca șoarecii după ce vedeau o pisică. Deci, au ce ascunde, probabil au și alte “greșeli” mai mari. Totodată, lovitura care i-a fost aplicată acestui partid de oameni “BUNI”  cu dezvăluirile făcute asupra personalității Natei Albot au lovit dur în încrederea față de această formațiune politică.

Nu cred că este cazul să enumăr toate motivele care demonstrează ferm că în cazul dat cu partidul PACE este implicată mîna PAS-ului, dar sunt sigur că acestea sunt văzute în rîndurile oamenilor.

Or, inventarea motivelor pentru a nu deschide cont electoral, este o chestiune lipsită de logică și contrară absolut prevederilor legislației în vigoare. Careva motive obiective de asemenea nu sunt. Sper că totuși, odată și odată, politicientii din țară se vor maturiza cu adevărat și vor lăsa la o parte vechile principii aplicate de către regimurile dictatoriale și vor înțelege ca Legislația este una pentru toți și trebuie respectată.

De altfel, ne vom trezi în viitorul legislativ cu următorul amendament la Codul penal: “dinte pentru dintevînătaie pentru vînătaiepicior pentru piciormână pentru mânăos pentru osochi pentru ochi.”

Autor: Victor Berov 

In this article