DOC // Șefa de la Procuratura Anticorupție a cerut și a obținut achitarea nănașei procurorului general interimar, Dumitru Robu

Procurorul Elena Cazacov, cea care a reprezentat acuzarea de stat în dosarul Vlad Filat, va asigura interimatul funcție de șef al Procuraturii Anticorupție (PA), iar Ion Munteanu a...

Procurorul Elena Cazacov, cea care a reprezentat acuzarea de stat în dosarul Vlad Filat, va asigura interimatul funcție de șef al Procuraturii Anticorupție (PA), iar Ion Munteanu a fost numit în funcția de adjunct interimar al procurorului șef Anticorupție. O hotărâre în acest sens a fost aprobată vineri, 15 octombrie, de către membrii CSP, scrie zdg.md

Elena Cazacov, numită șef interimar al Procuraturii Anticorupție la propunerea lui Dumitru Robu, este procurorul care a cercetat-o penal, a cerut și a obținut achitarea procurorului Vera Chiranda, aceasta din urmă fiind învinuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin. (5) (complice), 325 alin. (3) lit. a1 ) Cod penal (dare de mită), ea fiind judecată alături de alte 9 persoane, prin care și 5 magistrate.

La cererea procurorului Elena Cazacova, Vera Chiranda (procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, unde activează și Dumitru Robu), instanța de judecată a emis sentința de achitare nr. 1-1630/2019 din 17 martie 2021 (vezi mai jos).

Vera Chiranda este nănașa de cununie a actualului procuror general interimar, Dumitru Robu. Mai mult, Chiranda este și cumătră cu Andrei Năstase, președintele în demisie al PPDA, ex-viceprim-ministrul și ministrului Afacerilor Interne.

Conform documentului judecătoresc, procurorul Vera Chiranda ar fi fost complice la săvârșirea infracțiunii și ar fi transmis mită în mărime de 3000€ judecătorului Liubovi Brînză, pentru emiterea unei soluții judecătorești favorabile în privința lui Gandrabura Mihail.

În pofida probelor acumulate în urma anchetei penale, dar și a interceptărilor efectuate de către CNA, procurorul Elena Cazacov a informat instanța de judecată, precum că faptele săvârșite de Vera Chiranda și de celelalte 9 persoane nu constituie elemente ale infracțiunii, motiv pentru care a solicitat expres achitarea tuturor inculpaților.

Extras din sentința de achitare, pagina 19-21:

”Aşadar, Agatii Nadejda, folosindu-se de situaţia sa de serviciu, precum şi de relaţiile sale în cadrul autorităţii judecătoreşti în scopul de a soluţiona pozitiv sarcina pusă de către Gandrabura Elena, şi persoanele nestabilite la moment de către organul de urmărire penală ce acţionau în interesul lui Gandrabura Mihail, cunoscând despre faptul că procurorul Chiranda Vera se află în relaţii amicale cu judecătorul în Curtea de Apel Chişinău, Liubovi Brînza, membru a completului din care făcea parte Galina Moscalciuc (judecător raportor al cauzei penale) şi Ludmila Ouş, în perioada mai-august al anului 2018 s-a adresat către Chiranda Vera ca aceasta să intervină pe lângă judecătoarea Liubovi Brînza, întru adoptarea unei decizii în favoarea lui Gandrabura Mihail, de casare a sentinţei primei instanţe, cu trimiterea cauzei spre rejudecare în prima instanţă, contra unei remuneraţii ilicite ce nu i se cuvin.

În cele din urmă, Chiranda Vera a acceptat să iniţieze discuţii cu judecătorul Liubovi Brînza, organizând în acest sens mai multe întâlniri în perioada mai-august 2018 în care au abordat subiectul de soluţionare pozitivă a unei decizii în favoarea lui Gandrabura Mihail, contra unei remuneraţii ilicite.

Astfel, cu o zi înainte de data fixată a şedinţei de judecată de examinare a cauzei penale de acuzare a lui Gandrabura Mihail, la 22.08.2018 în jurul orei 15:47 Liubovi Brînza a telefonat-o pe Chiranda Vera solicitându-i de a se întâlni în aceeaşi zi, astfel, limitându-i termenul de discuţii asupra subiectului menţionat, până la sfârșitul zilei, convenind să se întâlnească în acelaşi loc unde au mai avut anterior întâlniri dintre acestea.

În acest mod, în jurul orelor 18:00 la intersecţia str. 31 August 1989 cu str. V. Alecsandri din mun. Chişinău, în cadrul întâlnirii, Vera Chiranda care acţiona în interesul lui Gandrabura Mihail a promis mijloace băneşti ce nu i se cuvin lui Liubovi Brînza şi celorlalţi membri ai completului de judecători ce examinau cauza penală respectivă. La rândul său, Liubovi Brînza, conștientizând asupra faptului că, judecătorii Galina Moscalciuc şi Ludmila Ouş vor accepta să admită apelul apărării în interesul lui Gandrabura Mihail, contra unei remuneraţii ilicite mijloace băneşti, a acceptat bani, condiționând ca acestea să fie transmise a doua zi, dată la care era fixată examinarea şedinţei de judecată a dosarului Gandrabura Mihail.

Astfel, după întâlnirea avută loc dintre judecătorul Liubovi Brînza cu Chiranda Vera, ultima s-a deplasat spre intersecţia dintre str. Armenească şi bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt din mun. Chişinău, unde era aşteptată de către apărătorul Agatii Nadejda, ambele deplasîndu-se cu mijlocul de transport de model „*****”, cu n/î *****, la volanul căreia se afla ultima.

În continuare, a doua zi, la 23.08.2018 în jurul orei 09:34, Chiranda Vera a telefonat-o pe Liubovi Brînza utilizând discuţii cifrate pentru a nu fi deconspirate, precum „am testat cosmetica”, “vă aduc nişte probnice”, asigurând-o în aşa fel, pe ultima, de transmitere a mijloacelor băneşti convenite anterior în schimbul admiterii apelului în interesul lui Gandrabura Mihail.

În aşa fel, Liubovi Brînza, convingîndu-se de faptul că-i vor fi transmise mijloacele băneşti prin intermediul lui Chiranda Vera în interesul lui Gandrabura Mihail, întru realizarea rezoluţiei infracţionale, în aceeaşi zi, înaintea şedinţei de judecată fixată la ora 11:00, a discutat în incinta Curţii de Apel Chişinău, situată în mun. Chişinău, str. Teilor, nr.4 cu Galina Moscalciuc şi Ludmila Ouş în cadrul căreia le-a relatat că le-au fost promise mijloace băneşti ce nu li se cuvin în sumă totală de 3000 euro, la fiecare a cîte 1000 euro, în schimbul admiterii cererii de apel în interesul lui Gandrabura Mihail, cu casarea sentinţei primei instanţe şi trimiterea spre rejudecare a cauzei penale, determinând în aşa mod colegele sale să săvârșească fapta criminală. Galina Moscalciuc şi Ludmila Ouş fiind de acord cu promisiunea făcută din partea persoanelor ce acţionau în interesul inculpatului Gandrabura Mihail, acceptând în acest sens.

Astfel, întru primirea mijloacelor băneşti ce nu i le se cuvin, completul de judecători compus din preşedintele Ludmila Ouş, Galina Moscalciuc (raportor) şi Liubovi Brînza, prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 23.08.2018, au admis apelul declarat de apărare în interesele inculpatului Gandrabura Mihail, prin care sa dispus casarea integrală a sentinţei Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 14.08.2017 în cauza penală în privinţa lui Gandrabura Mihail învinuit în comiterea infracţiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal, cu trimiterea cauzei la rejudecare în aceiași instanţă, în alt complet de judecată.

Între timp, în perioada zilelor de 22.08.2018-23.08.2018, atât înainte cât şi după întâlnirile şi discuţiile avute dintre Chiranda Vera cu Brînza Liubovi, în vederea obţinerii unei decizii favorabile în privinţa lui Gandrabura Mihail, Chiranda Vera coordona acţiunile sale cu Agatii Nadejda, iar ultima la rândul său îi comunica rezultatul lui Gandrabura Elena, iar la 23.08.2018 în a doua jumătate a zilei Gandrabura Elena aflîndu-se în mun. Chişinău a transmis mijloacele băneşti promise- 3000 euro lui Agatii Nadejda, ca ultima să contribuie în calitate de mijlocitor la darea de bani pentru adoptarea unei decizii favorabile de către completul de judecători.

În rezultat, în seara aceleiaşi zile – 23.08.2018 în jurul orei 17:28, la intersecţia str. Bucureşti cu str. Bulgară din mun. Chişinău a avut loc întâlnirea dintre Liubovi Brînza şi Vera Chiranda (ultima era aşteptată în preajmă de către apărătorul Agatii Nadejda în salonul automobilului de model „*****”, alb, cu n/î *****), convenită anterior, ultima care acţiona în interesul lui Gandrabura Mihail, i-a dat 3000 euro, ceea ce conform cursului BNM constituie 58 134,30 lei MD (plasate într-o sacoşă) lui Liubovi Brînza, conform înţelegerilor avute anterior, bani acceptaţi de către completul de judecători ce examinau cauza penală de învinuire a lui Gandrabura Mihail, primiţi de către Chiranda Vera prin intermediul lui Agatii Nadejda în interesul lui Gandrabura Mihail în a doua jumătate a aceleiaşi zile.

În cele din urmă, în dimineaţa zilei de 24.08.2018 în jurul orei 08:21, Liubovi Brînza aflându-se în sediul Curţii de Apel Chişinău situat în mun. Chişinău, str. Teilor, nr.4, în biroul său, a scos din geanta sa personală mijloace bănești și numărându-le, ulterior punând câte 1000 de euro, în 2 foi A4, albe, pe care le-a îndoit, transmiţîndu-i conform înţelegerii prestabilite, în biroul său, în jurul orei 08:25 judecătorului Galina Moscalciuc 1000 euro, ceea ce conform cursului BNM constituie 19 364,40 MD şi respectiv, în jurul orei 09:17 judecătorului Ludmila Ouş, 1000 euro, în biroul ultimei.

Extras din Dosarul nr. 1-1630/2019 (12-1-18502-01042019), sentința din 17 martie 2021:

In this article