Comunicat de presă al CNPF

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), în calitate de autoritate de supraveghere a pieței financiare nebancare, are drept obiective fundamentale asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței sectoarelor reglementate-...

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), în calitate de autoritate de supraveghere a pieței financiare nebancare, are drept obiective fundamentale asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței sectoarelor reglementate- piața de capital, creditare nebancară și asigurări, consolidarea încrederii în sectoarele pieței, protejarea drepturilor consumatorilor ș.a.

În anul 2022, CNPF și-a exercitat prerogativele legale privind supravegherea pieței financiare nebancare prin efectuarea controalelor – din teren și din oficiu, adoptarea de decizii și dispunerea de măsuri executorii pentru participanții la piața financiară nebancară, dar și prin oferirea de consultanță privind cadrul normativ pentru a sprijini participanții la piața financiară nebancară să aplice corect normele legale.

Sectorul de creditare nebancară

În anul 2022, pe lângă activitatea de monitorizare a evoluției indicatorilor economico-financiari, 134 de organizații de creditare nebancară (OCN) au fost subiecți ai unui control tematic din oficiu și două OCN au fost supuse controalelor planificate privind respectarea cerințelor cadrului normativ aferent activității de creditare nebancară.  Cele mai multe încălcări s-au referit la modul de calcul al dobânzilor și altor plăți aferente dezvăluite pe pagina web, precum și la respectarea cerințelor de creditare responsabilă, inclusiv conformarea indicatorului RSDV. Ca rezultat, CNPF a aprobat o serie de decizii, dispunând:

· restituirea mijloacelor bănești în sumă de 441 485 lei la 28 de consumatori de servicii de creditare nebancare (în prezent fiind restituiți 371 080 lei la 21 de persoane), ca urmare a încălcării cerinței privind neadmiterea aplicării oricăror plăți (inclusiv dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plăți) aferente unui contract de acordare a creditului nebancar sau de leasing financiar a căror valoare totală să depășească valoarea debursată conform contractului respectiv. Prin decizia respectivă, CNPF a prescris companiei să-și conformeze activitatea la prevederile art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2018 și să solicite de la clienți doar restituirea sumei inițiale debursate conform contractului de credit/leasing financiar, fără revendicarea altor plăți;

· suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente;

· aplicarea sancțiunii sub formă de amendă în mărime de 10 600 lei unui OCN;

· întreprinderea măsurilor necesare privind înlăturarea încălcărilor constatate în cadrul controlului la 24 de OCN-uri.

În aceeași perioadă, au fost efectuate nouă controale la Asociațiile de Economii și Împrumut (AEÎ) de categoria B, fiind dispuse o serie de măsuri de înlăturare a deficiențelor constatate. Printre acțiunile întreprinse se numără: instituirea administrării speciale în cadrul a trei AEÎ, cu desemnarea administratorilor speciali, retragerea licenței unei asociații, prescrierea la opt entități de a se conforma cerințelor legislației, atragerea la răspundere contravențională a administratorilor și aplicarea amenzilor în sumă totală de 15 250 lei.

Piața de capital

În cadrul activității de supraveghere a participanților profesioniști la piața de capital, în anul 2022, CNPF a monitorizat din oficiu 5532 de rapoarte, a verificat 233 de tranzacții cu valorile mobiliare corporative și a efectuat controlul complex al activității desfășurate de doi participanți profesioniști la piața de capital. Pentru încălcările constatate au fost dispuse un șir de măsuri de redresare și de constrângere, inclusiv: aplicarea unei amenzi în mărime de 200 000 lei,  retragerea unui certificat de calificare pentru desfășurarea activității pe piața de capital, opt atenționări, un avertisment, două prescrieri de conformare la legislația în vigoare, precum și suspendarea circulației unor valori mobiliare.

De asemenea, în procesul de monitorizare a dezvăluirii informațiilor pe piața de capital și de emitere a actelor administrative, în baza cererilor societăților pe acțiuni, angajații CNPF au consemnat o serie de neconformități, care, cu precădere, se referă la: nerespectarea prevederilor legale privind încheierea tranzacțiilor de proporții, neinformarea corespunzătoare a acționarilor privind convocarea AGA, încălcarea procedurii de reducere a capitalului social. În rezultat, au fost aplicate sancțiuni în sumă de 14 250 lei. Adițional, CNPF a monitorizat cca 700 de rapoarte ale emitenților de valori mobiliare din perspectiva respectării de către aceștia a cerințelor legale privind diseminarea informațiilor către investitori.

Sectorul de asigurări

Pe piața asigurărilor, în anul 2022, au fost efectuate controale la toate cele zece companii de asigurare. Abaterile au vizat în special: procedura de constatare și achitare a daunelor, formarea și menținerea rezervelor tehnice, calitatea activelor, limita cheltuielilor de achiziție, modalitatea de formare a primei de asigurare și politica de reasigurare. În cadrul misiunilor de control, șapte asigurători au fost sancționați cu amendă în cuantum de 593 300 lei și opt asigurători – cu avertisment. În contextul monitorizării din oficiu a activității intermediarilor, a fost asigurată corespunderea acesteia cu cerințele legale.

Totodată, în cazul unui asigurător a fost instituită administrarea specială, ulterior fiindu-i suspendată licența de activitate, în timp ce un alt asigurător a implementat cu succes planul de redresare financiară. Pe parcursul întregului an, CNPF a continuat supravegherea specială la asigurătorii care, anterior, și-au depus benevol licența, în scopul asigurării îndeplinii tuturor obligațiilor contractuale asumate.

sursa

In this article