Circa 6 milioane lei, amenzi contravenționale aplicate operatorilor aerieni în anul 2022

Poliția de Frontieră prezintă topul rezultatelor de activitate pentru anul 2022, care a avut la bază îmbunătățirea și eficientizare a procedurilor de operare, dar și consolidarea capacităților instituționale...

Poliția de Frontieră prezintă topul rezultatelor de activitate pentru anul 2022, care a avut la bază îmbunătățirea și eficientizare a procedurilor de operare, dar și consolidarea capacităților instituționale pe dimensiunea de securitate a granițelor Republicii Moldova.

În Aeroportul Internațional Chișinău, polițiștii de frontieră au înregistrat o creștere a numărului de procese contravenționale pornite în privința operatorilor aerieni. Dacă în anul 2021 erau consemnate 22 de cazuri, în anul  2022 numărul acestora a fost de 137, ceea ce constitui o majorare de peste 600%. Respectiv, suma amenzilor aplicate în anul 2021 a atins cifra de 690 000 lei, fiind încasate 600 000 lei, iar în anul trecut fiind aplicate amenzi în valoare de 5 991 000 lei, dintre care au fost încasate 1 879 500 lei.

În privința deciziilor de sancționare care nu au fost executate benevol de către operatorii aerieni, se întreprind măsuri de executare silită prin sesizarea autorităților competente.

Operatorii aerieni au fost sancționați conform art.332′ alin.(1) din Codul Contravențional (aducerea de către transportatori în Republica Moldova a cetățenilor străini sau apatrizilor care nu au viză valabilă sau, după caz, permis de ședere valabil și un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă legislația în vigoare sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel).

NOTĂ: Amenzile prevăzute de Codul contravențional pentru comiterea contravenției respective variază de la 180 la 300 unități convenționale (echivalent de la 9000 la 15000 lei) în cazul comiterii pentru prima dată a încălcării, pentru comiterea repetată se sancționează cu 600 unități convenționale (echivalent 30000 lei), iar pentru comiterea a treia oară și mai mult se sancționează cu 900 unități convenționale (echivalent 45000 lei).

In this article