Ceban a anunțat că Primăria a lansat o rundă de discuții despre Strategia de dezvoltare socio – economică și spațială durabilă a municipiului Chișinău

Primăria a lansat o rundă de discuții pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare socio – economică și spațială durabilă a municipiului Chișinău, proiect finalizat. Potrivit primarului general Ion...

Primăria a lansat o rundă de discuții pe marginea proiectului Strategiei de dezvoltare socio – economică și spațială durabilă a municipiului Chișinău, proiect finalizat. Potrivit primarului general Ion Ceban, strategia pentru dezvoltarea durabilă socio – economică a spațiul urban a municipiului Chişinău este un document important care stabilește viziunea și prioritățile de dezvoltare a municipiului, precum și proiecte concrete cu planuri de acțiuni pe o perioadă îndelungată de timp.

„La această etapă de discuții pe marginea documentului au participat viceprimarii de ramură, pretorii de sector, șefii direcțiilor Consiliului municipal Chișinău și experții din cadrul Asociației „Masterʼs Plan” din Federația Rusă împreună cu care am elaborat acest document foarte important pentru municipalitate. În cadrul ședinței experții au prezentat succint Strategia, iar participanții s-au pronunțat asupra domeniilor relevante activității fiecăruia, ceea ce va contribui la îmbunătățirea documentului prezentat de colegii din Federația Rusă.

Experții au făcut o prezentare succintă a strategiei ce cuprinde 8 capitole:
• Strategia de formare a identități noi a Chișinăului
• Strategia de dezvoltare spațială durabilă a teritoriului
• Strategia de dezvoltare a mediului urban confortabil
• Strategia de dezvoltare socio-demografică
• Strategia de dezvoltare socio-economică a teritoriului
• Strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport și tehnico-edilitară
• Strategia de dezvoltare a sectoarelor istorico-culturale și de turism
• Strategia de dezvoltare a potențialului patrimoniului natural și de protecție a mediului înconjurător
La elaborarea Strategiei s-a lucrat mai mult de un an și a fost făcută o muncă enormă de către reprezentant‌ii Direcției Arhitectură, precum ș‌i experț‌ii din Federația Rusă care ne-au ajutat, este vorba de companiile „Master’s Plan” sși „Cushman & Wakefield”, dar și Fundația „Centrul pentru Dezvoltare a Chișinăului”.
În procesul de elaborare a Strategiei, specialiștii în domeniu au realizat o analiză amplă a situației existente din municipiu.
Astfel, au fost desfășurate investigații sociologice, sondaje, discuții cu specialiști din domeniile arhitectură și urbanism, reprezentanți ai zonei economice libere, reprezentanți din sectorul energetic, tehnico-edilitar și infrastructura transportului, domeniul TIC, industria de comerț și divertisment”, a declarat primarul.

Ceban spun că de asemenea, au avut loc discuții cu membrii societății civile, au fost organizate interviuri cu cetățenii, primarii suburbiilor și reprezentanții subdiviziunilor Primăriei municipiului Chișinău.

„Strategia va stabili viziunea, direcțiile de dezvoltare și indicatorii pentru elaborarea proiectelor primordiale dezvoltării orașului, inclusiv a Planului urbanistic general (PUG). PUG-ul pentru Chișinău este unul dintre instrumentele principale de planificare urbană, prin care cele mai importante prevederi ale Strategiei de dezvoltare și a altor strategii sectoriale, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 vor fi puse în aplicare. Ne dorim ca această strategie să fie printre cele mai importante documente care va sta la baza dezvoltării orașului în următorii ani. Vom continua discuțiile în scopul îmbunătățirii documentului, sunt sigur că această strategie va deveni un instrument util pentru Primărie”, a conchis Ceban.

In this article