Câteva întrebări pentru Natalia Gavriliță sau de ce concursul pentru funcția de șef al Serviciului Vamal ar trebui anulat

Asupra concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal planează mai multe suspiciuni rezonabile. Despre aceasta ne-au atras atenția mai mulți cititori care au un șir de întrebări pentru Natalia...

Asupra concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal planează mai multe suspiciuni rezonabile. Despre aceasta ne-au atras atenția mai mulți cititori care au un șir de întrebări pentru Natalia Gavriliță, ministru al Finanțelor. Am sistematizat aceste întrebări și le publicăm mai jos în speranța că doamna Gavriliță va dori să răspundă la ele.

 1. A fost publicat în Monitorul Oficial al RM Ordinul Ministerului Finanțelor nr.117 din 02.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal?

În cazul publicării, rugăm să indicați numărul și data Monitorului Oficial respectiv.

În cazul aprobării Regulamentului respectiv de desfășurare a concursului prin alt Ordin al Ministerului Finanțelor, rugăm să prezentați copia acestuia Ordin și Regulament, indicând numărul și data publicării lor în Monitorul Oficial.

În cazul nepublicării actelor nominalizate în Monitorul Oficial al RM rugăm să explicați temeiul nepublicării lor.

 1. A fost supus expertizei anticorupție Ordinul și Regulamentul nominalizate în punctul 1?

În cazul supunerii expertizei rugăm să prezentați copia actului de expertizare al organului competent.

În cazul nesupunerii expertizei anticorupție, rugăm să explicați temeiul legal.

 1. A fost supus avizării de către Ministerul Justiției al RM Ordinul și Regulamentul nominalizat?

În cazul avizării rugăm să prezentați copia avizului respectiv.

În cazul nesupunerii avizului, rugăm să explicați temeiul legal.

 1. În baza cărei prevederi legale nu au fost incluse în Regulament condițiile obligatorii de angajare în funcția publică în cadrul Serviciului Vamal stabilite în alin.b) și alin.h) al punctului 1 al art.25 al legii RM nr.302 din 21.12.2017 ”Cu privire la Serviciul Vamal”?
 2. În baza cărei prevederi legale a fost inclus de Ministerul Finanțelor în punctul 6 al Capitolului II „Criterii și Responsabilități” următorul aliniat:

„Are reputație ireproșabilă (integritate, inclusiv lipsa conflictelor de interese nedeclarate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen, deschidere față de cetățeni, mass media și societatea civilă; lipsa implicării în cazuri dubioase, lipsa asocierii cu persoane controversate sau dubioase, demonstrate printre altele prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale, proprietățile sale corespund veniturilor etc.)”?

 1. Rugăm să dați tălmăcirea sintagmei „etc” din aliniatul susnumit.
 2. Rugăm să prezentați lista tuturor persoanelor (21 conform informației plasate pe pagina oficială a Min. Fin. al RM) care au depus dosare pentru participare la concurs pentru funcția de director al Serviciului Vamal.
 3. Solicităm să prezentați pe fiecare persoană în parte informația privind temeiul legal de neadmitere la concurs.
 4. Prin care document oficial și de care persoană responsabilă din Ministerul Finanțelor a fost semnat răspunsul oficial adresat persoanelor respective referitor la decizia de neadmitere la concurs?
 5. Solicităm să prezentați informația în baza cărei prevederi legale Ministerul Finanțelor a stabilit că persoanele interesate pentru participare la concurs urmau să depună dosarele de participare, citez ”doar prin e-mail la adresa: [email protected]”.
 6. Solicităm să prezentați temeiul legal prin care s-a interzis persoanelor cointeresate pentru participare la concurs de a depune oficial dosarul respectiv de participare prin intermediul cancelariei Ministerului Finanțelor sau la poșta electronică indicată pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor: ([email protected]).
 7. Solicităm să explicați în baza la care criterii legale au fost selectați membrii Comisiei de concurs și care persoană oficială din cadrul Ministerului Finanțelor a luat decizia de a le introduce în componența acesteia?
 8. În ce măsură acțiunile Dvs pot servi drept temei pentru pornirea procedurii penale pe faptul comiterii abuzului și depășirii atribuțiilor de serviciu în procesul organizării și desfășurării în perioada septembrie – octombrie 2019 a concursului privind selectarea directorului Serviciului vamal?
 9. De ce regulamentul de concurs nu a fost avizat la Ministerul Justiției, nu a fost supus expertizei anticorupție și nu a fost publicat conform prevederilor legale în Monitorul Oficial al RM?
 10. Cine a selectat persoanele respective în Comisia de concurs și în baza la ce criterii și care factor de decizie a decis de a le introduce în componența Comisiei de concurs?
 11. De ce este interzisă înregistrarea audio, video a concursului (conform anunțului Min. Finului)? Concursurile la șefia CNA, Procuratura RM nu au avut așa restrucții. De ce nu se respectă principiul transparenții? De ce cele 16 persoane din 21 care nu au fost admise la concurs nu au primit răspuns oficial, semnat de conducerea Min Fin, prin care să fie motivat detaliat temeiul neadmiterii la concurs?
In this article


Join the Conversation