A fost actualizată legislația cu privire la pensiile facultative

Parlamentul a actualizat legislația cu privire la pensiile facultative. În special, au fost incluse noi norme ce vizează fondurile de pensii facultative și administratorii acestora. Documentul stabilește cerințele...

Parlamentul a actualizat legislația cu privire la pensiile facultative. În special, au fost incluse noi norme ce vizează fondurile de pensii facultative și administratorii acestora.

Documentul stabilește cerințele privind organizarea, licențierea și activitatea desfășurată de administratorii fondurilor de pensii facultative, normele aplicate depozitarilor acestora, precum și competențele de supraveghere a acestor entități, atribuite Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

Au fost modificate Codul fiscal, Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea cu privire la grupele financiar-industriale, Codul Penal, Legea contabilității, Legea privind organismele de plasament colectiv alternative, alte acte normative. De asemenea, a fost modificat Codul contravențional, în ceea ce privește sancțiunile pentru încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative.

De menționat că, până în prezent, în legislația națională a fost utilizată noțiunea de „pensii nestatale”, aceasta fiind înlocuită cu noțiunea de „pensii facultative”.

In this article