Sistemul național de protecție a mărcilor va fi aliniat celui european

Sistemul național de protecție a mărcilor va fi aliniat celui european. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat de deputați în lectura a doua....

Sistemul național de protecție a mărcilor va fi aliniat celui european. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat de deputați în lectura a doua.

„În vederea modernizării sistemului național de protecție a mărcilor și oferirii solicitanților un sistem de înregistrare a mărcilor mai rapid, de mai bună calitate, mai bine organizat, mai coerent, ușor de utilizat, precum și accesibil tuturor persoanelor interesate, este necesară revizuirea de ansamblu a Legii nr. 38/2008 și adoptarea unui nou act, care să transpună deplin normele Directivei (UE) 2015/2436 și, parțial, ale Regulamentului (UE) 2017/1001”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Documentul instituie un șir de proceduri noi privind mărcile în procesul înregistrării, protecției juridice și utilizării acestora. Prevederile se vor aplica mărcilor individuale, colective și de certificare, care fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în Republica Moldova sau a unei înregistrări internaționale ce produce efecte în Republica Moldova.

Proiectul prevede noi competențe pentru Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, dar și detalierea procedurii de înregistrare a mărcilor, motivele de refuz, cerințele față de utilizarea mărcii, asigurarea respectării drepturilor deținute. Totodată, vor exista structuri specializate responsabile de examinarea tuturor căilor de atac impuse de rigorile europene ale sistemului de protecție a mărcilor – Comisia de examinare a opozițiilor, Comisia de decădere și anulare a înregistrării mărcilor.

Se propune ca actul normativ să intre în vigoare la expirarea a 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial.

Proiectul de lege a fost elaborat de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

In this article