Se pregătește trucarea unei mega licitații?! Cum rămâne cu monitorizarea de CNA?

În ultimele zile, am primit mai multe semnale că una dintre cele mai importante licitații anuale desfășurate în Moldova ar putea fi trucată, iar indicii în acest sens...

În ultimele zile, am primit mai multe semnale că una dintre cele mai importante licitații anuale desfășurate în Moldova ar putea fi trucată, iar indicii în acest sens sunt mai multe.

Pe data de 25 noiembrie 2022, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a inițiat, pe achizitii.md, procedura de cumpărare a dezinfectaților, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023.

Specialiștii în domeniu susțin (sub protecția anonimatului) că o analiză sumară a documentației te duce la concluzia logică că aceasta conține solicitări ce nu corespund legislației în vigoare, sunt omise unele cerințe obligatorii, iar unele cerințe încalcă flagrant principiul asigurării concurenței între participanți.

Specialiştii ne-au atras atenţia că, în loturile cu poziții duble, se solicită ca produsele pentru ambele poziții să fie de la un singur producător. Dar aceasta limitează dreptul operatorilor din domeniu de a participa la licitaţie integral, chiar dacă au produse care corespund tuturor cerințelor de calitate și cantitate. Deci, accesul produselor calitative şi eficiente e îngrădit de faptul că ele nu sunt de la același producător. În mod normal, producătorul produsului nu ar trebui să aibă relevanță, dacă produsul se încadrează în condițiile anunţate. Şi introducerea acestor stipulări abuzive, apropo, contravine Legii privind achizițiile publice.

O altă condiţie care atrage atenţia este că pentru unele produse se solicită un ambalaj foarte specific. La concret, se cere ca acesta să fie cu pompă dozator ori capac cu gradație. O analiză sumară a situaţiei te duce la concluzia că această cerință specifică are drept scop de a favoriza un agent economic care vinde produse anume în astfel de ambalaj şi oricine se interesează de subiect poate depista uşor denumirea acestei companii.

Aceeaşi specialişti ne atrag atenţia că, întâmplător sau nu, şi o altă condiţie, la fel de interesantă, vine ca o mănuşă unui agent economic anume. Or, aceasta stipulează că soluția gata de lucru pentru dezinfecția igienică și chirurgicală, trebuie să fie pe bază de Propanol. Această cerință restrânge concurența, or pentru producerea dezinfectanților pot fi utilizate mai multe substanțe din grupa de alcooli, care au același efect. Indicarea unei substanțe specifice restrânge concurenţa şi iarăşi contravine Legii privind achizițiile publice.

Interesant este şi faptul că Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate solicită dovezi care să ateste înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Totodată, nu solicită dovada înregistrării acestuia la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Dat fiind faptul că e vorba de produse specifice, specialiştii spun că înregistrarea lor la ANSP e obligatorie.

De asemenea, e straniu şi faptul că autoritatea contractantă nu solicită verificarea acțiunii dezinfectanților conform tuturor standardelor obligatorii, iar la capitolul standarde aplicabile, în genere e dezastru în cererea plasată pe achizitii.md.

Specialiştii spun că, deşi standardul aplicabil pentru dezinfectanți chimici și antiseptice este EN 14885:2019, totuși, la data de 20 iunie 2022, Comitetul European de Standardizare a aprobat un nou standard, revizuit – EN 14885:2022. Cu sau fără intenţie, Centrul nu a indicat standardul aplicabil.

Cei ce cunosc bine domeniul, spun că, în cadrul acestei licitații, Centrul riscă să achiziționeze produse verificate insuficient sau incorect. De asemenea, ei atrag atenţie că unele cerințe impuse de autoritatea contractantă depășesc cadrul legal.

În situaţia creată, întrebarea de bază: Pentru ce se comit atât de multe abuzuri şi atât de evidente? Răspunsul cred că e clar…

Iar acum este extrem de interesant de văzut până unde se va merge mai departe, dacă organele abilitate vor monitoriza respectiva achiziţie şi dacă vor lua măsurile ce se impun.

Sănătate și pace!

 

In this article