”Iute Credit” și ”Cash&Go”, depistate de CNPF cu clauze abuzive în contracte

Două companii de creditare nebancară au fost prinse de autoritatea de supraveghere că încasează de la clineți mai mulți bani decât prevede legislația. Comisia Națională a Pieței Financiare...

Două companii de creditare nebancară au fost prinse de autoritatea de supraveghere că încasează de la clineți mai mulți bani decât prevede legislația. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) susține că urmare a recepționării mai multor petiții a verificat respectarea legislației în domeniul contractelor de credit pentru consumatori de către OCN ”Cash&Go” SRL și OCN ”Iute Credit” SRL, precum și a examinat contractele în cauză prin prisma identificării clauzelor abuzive.

În cazul unui contract încheiat de OCN ”Cash&Go” SRL, Comisia a constatat că petiționarului i-a fost calculată greșit suma dobânzii, în sensul majorării substanțiale a costului total al creditului. Totodată, în contextul în care CNPF a recepționat mai multe petiții privind OCN ”Cash&Go” SRL, autoritatea de supraveghere a prescris creditorului revizuirea portofoliului de credite curent și, în caz de identificare a erorilor similare, acesta urmează să încaseze doar suma inițială debursată, după caz – să restituie surplusul.

De asemenea, CNPF a constatat utilizarea eronată a unor concepte din Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori (rata dobânzii vs. dobândă de întârziere/penalitate de întârziere) și caracterul abuziv al clauzelor în baza cărora se aplică o penalitate mai mare de 0.04% (plafon prevăzut la art. 15 din Legea nr. 202/2013), context în care autoritatea a prescris creditorului dreptul de a încasa doar suma inițială debursată, după caz – restituirea surplusului încasat.

Despre executarea prescrierilor, OCN ”Cash&Go” SRL urmează să informeze CNPF în termen de 60 zile.

În cadrul analizei contractelor de credit încheiate de către OCN ”Iute Credit” SRL, autoritatea de supraveghere a constatat o serie de clauze abuzive în ceea ce privește penalitățile percepute pentru servicii deja incluse în comisionul de administrare, dar și nerespectarea anumitor cerințe legale prevăzute de Legea nr. 202/2013.

În acest context, CNPF urmează să înainteze acțiuni în instanța de judecată în scopul declarării nulității clauzelor abuzive constatate și, respectiv, restabilirii echilibrului contractual.

In this article