Irina Gutnic prezintă succesele Primăriei în redobândirea proprietăților municipale

Primăria Chișinău cu siguranță a excelat în redobândirea proprietăților municipale, care au fost înstrăinate ilegal de către fostele guvernări de la Primăria Chișinău. Irina Gutnic, candidat la funcția...

Primăria Chișinău cu siguranță a excelat în redobândirea proprietăților municipale, care au fost înstrăinate ilegal de către fostele guvernări de la Primăria Chișinău. Irina Gutnic, candidat la funcția de consilier al capitalei, din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, a prezentat mai multe dosare câștigate în instanță, de către Primăria Chișinău.

Gutnic a vorbit de mai mai multe loturi de teren, dar și clădiri, ce acum sunt folosite de către Primăria Chișinău.

„În scopul recuperării dreptului de proprietate publică a municipiului Chișinău asupra terenurilor înstrăinate ilegal, cu o suprafață de 3,5 ha, se poate de spus furate au fost înaintate 24 de cereri de chemare în judecată, fiind obținute deja 4 hotărârii irevocabile prin care terenurile cu suprafața totală de 0,5118 ha au fost revendicate;
Prin acțiunile de încasare a plăților pentru folosirea patrimoniului municipal (terenuri și încăperi) au fost obținute hotărâri irevocabile de încasare a sumei de aproximativ 35 mil.lei Prin intermediul procedurii de executare silită a fost încasată aproximativ suma de 6 mil. lei În procedura de insolvabilitate au fost validate creanțe în sumă de 22 mil. Lei”, a declarat Gutnic.

De asemenea, Primăria Chișinău a reîntors în instanță ternul de sub Hotelul Național, dar terenurile aferente acestuia. Astfel, instanța a admis integral acțiunea, terenurile fiind întoarse municipalității.

Din lista menționată se numără și școala nr. 6, dar și terenul din str. Grădina Botanică, cu suprafața de 0,07 ha a fost recuperat urmare a anulării procesului-verbal al executorului judecătoresc de preluare a dreptului de proprietate și contractelor de vânzare-cumpărare

„A fost recuperat dreptul de proprietate municipală asupra sediului instituției de învățământ și terenul aferent din bd. Cuza-Vodă 17/3 cu suprafața de 2,2118 ha.

Prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 04.10.23 a fost admisă cererea de chemare în judecată înaintată de către Primarul General al municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău cu privire la anularea sechestrului aplicat de către executorul judecătoresc pe terenul cu suprafața de 1,2 ha, din sectorul Buiucani str. Ghidighici, 3/3; Prin  Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 29.07.2022 a fost admisă cererea Primarului General al municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău și anulată încheierea executorul judecătoresc prin care s-a aplicat sechestrul asupra terenului cu suprafața de 5.8603 ha din bd. Renașterii Naționale, menținută prin Decizia irevocabilă a Curții de Apel Chișinău din 28.03.23.

Prin decizia irevocabilă a Curții de Apel Chișinău din 06.04.2023 a fost admisă acțiunea Primarului General al municipiului Chișinău și anulată încheierea executorului judecătoresc din 23.06.2021 prin care s-a aplicat măsura de asigurare sub forma de sechestru pe terenul cu suprafața 0.18 ha din sectorul Buiucani”, a declarat viceprimarul, ce este suspendat pe perioada campaniei electorale.

De asemenea, au fost eliberate mai multe pasaje subterane, dar și Demontarea și evacuarea panourilor publicitare.

În același timp s-a reușit demontarea și evacuarea pavilioanelor înregistrate în registrul bunurilor imobile.

Gutnic a vorbit și despre decizia privind aprobarea Tarifelor pentru transportul public. „Prin Hotărârea Curții de Apel din 20 februarie 2023 s-a respins ca neîntemeiată acțiunea de control normativ înaintată de către Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat împotriva Consiliului municipal Chișinău, terț Primarul General al mun. Chișinău, privind anularea pct. 2 al deciziei nr. 6/1 din 13.06.2022 Cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative”  prin care s-a pus în sarcina Primarului General al mun”.

In this article