Ion Ceban: O nouă Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea a terenurilor intravilane, va avea loc în capitală. Când și ce acte trebuie să prezinți

O nouă Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, se va desfășura în data...

O nouă Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, se va desfășura în data de 10 februarie, curent. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban.

Potrivit edilului, la concurs sunt expuse spre vânzare-cumpărare 14 terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial zona C2-R6, construcție locativă, zona R3, construcție locativ-individuală, zona R2, obiect compatibil cu zona C6 / zona C7, precum și spații pentru deținătorii de terenuri adiacente.

„Loturile prevăzute pentru licitație au suprafețe cuprinse între 0,0324 ha și 6 ha, iar prețul inițial variază de la 700 000 lei până la 35 000 000 lei.

De asemenea, la concurs sunt expuse 7 loturi pentru darea în locațiune. Destinația terenurilor respective este pentru parcări auto și pentru amenajări provizorii.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului – Agenția „Capitalimobil” SRL, str. Armenească, 43, următoarele acte:
– cererea în forma stabilită;
– extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
– procura (în cazul participării prin reprezentant);
– copia actului de identitate;
– documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare”, a declara Ceban.

In this article