Guvernul a aprobat crearea sistemului informațional „Statistici demografice și sociale”

Efectivul populației Republicii Moldova, structura, mobilitatea și caracteristicile demografice, sociale și economice ale acesteia se vor regăsi într-un sistem informațional, ce urmează a fi dezvoltat de Biroul Național...

Efectivul populației Republicii Moldova, structura, mobilitatea și caracteristicile demografice, sociale și economice ale acesteia se vor regăsi într-un sistem informațional, ce urmează a fi dezvoltat de Biroul Național de Statistică (BNS). Un Proiect de Hotărâre privind crearea platformei informaționale „Statistici demografice și sociale” a fost aprobat, astăzi, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. 

Indicatorii statistici privind numărul populației, precum și caracteristicile acesteia vor fi utilizați pentru elaborarea și monitorizarea politicilor naționale și sectoriale, pentru procesul de planificare a bugetului de stat și a asistenței externe.

Totodată, datele colectate prin intermediul sistemului vor contribui la implementarea măsurilor pentru redresarea situației demografice și sociale, având în vedere faptul că, în Republica Moldova, ca și în alte țări europene, se atestă scăderea continuă a natalității, îmbătrânirea populației, dar și  intensificarea migrației interne, din mediul rural spre cel urban.

Crearea, implementarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului va fi realizată de Biroul Național de Statistică, în limitele mijloacelor financiare alocate anual din bugetul de stat.

In this article