Ceban: Debili, debili! Guvernul cere ca Primăria Chișinău să lanseze licitații pentru diferite servicii municipale

Guvernul cere ca Primăria Chișinău să lanseze licitații pentru diferite servicii municipale, chiar dacă Primăria Chișinău are întreprinderi specializate pentru a le presta. Potrivit primarului general, Guvernul vrea...

Guvernul cere ca Primăria Chișinău să lanseze licitații pentru diferite servicii municipale, chiar dacă Primăria Chișinău are întreprinderi specializate pentru a le presta. Potrivit primarului general, Guvernul vrea ca Primăria să lanseze licitații pentru transport public, iluminat, licitații pentru reparația drumurilor, asfaltare și deszăpezire.

„Eu voi spune totul, după care voi întreba cum se numesc aceștia. Primăria Chișinău are întreprinderile precum „Regia Transport Electric”, „Parcul Urban de Autobuze”, „Lumteh”, „Exdrupo”, întreprinderi în care investim, le dezvoltăm și modernizăm
Păi iată într-o zi, foarte curând putem rămâne fără servicii din partea acetor întreprinderi, atică fără transport public, fără lumină, fără servicii precum asfaltare și deszăpezire.

Și credeți de ce? Cei de la Guvern s-au gândit că primăria Chișinău nu trebuie să de-a bani la întreprinderi, dar să liciteze serviciile, și poate aceste servicii vor putea fi prestate de alte companii. Și ne impune să facem acest lucru. Iată cum să-i numesc eu pe ei? Debili, debili! Oamenii aceștia nu sunt sănătoși la cap”, a declarat Ceban.

Primarul general a solicitat deputatului MAN, Gaik Vardanian, să înregistreze un proiect prin care toți deputații PAS să fie verificați mental.

„Adică să lansăm la licitații serviciile prestate de transportul public, normal poate mai avem alt parc de troleibuze și autobuze, care nu știm noi.
Să lansăm licitații la serviciile de lumină și de reparație a drumurilor, adică să nu investim în întreprinderi și să le lăsăm să moară, pentru că oamenii probabil au interese și acolo. Este un proces de tergiversare a întreprinderile municipale.

Explic pe lung și scurt
Primele contracte de delegare a serviciilor de transport au fost încheiate cu IM “Regia Transport Electric” și IM “Parcul Urban de Autobuze” în anul 2012, condiție stabilită de către BERD și BEI în scopul asigurării continuității și sustenabilității serviciilor sociale de transport a populației în raza municipiului Chișinău, fiind urmate de încheierea contractului de delegare a gestiunii privind organizarea circulației rutiere şi pietonale, introducerea unor sisteme moderne de semnalizare şi dirijare a circulaţiei rutiere, asigurarea iluminării localităţilor cu IMREI „Lumteh” în 2015 și în 2018 cu IM „Exdrupo” privind întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, pasajelor pentru transport şi pietonale, deszăpezirea drumurilor şi trotuarelor.

Pe parcursul acestei perioade, până la momentul actual, aceste contracte au fost validate de Ministerul Finanțelor prin simpla înregistrare în sistemul unic al Trezoreriei de Stat, întrucât în temeiul Codului Transporturilor și Legii a „serviciilor publice de gospodărie comunală” toate aceste servicii sunt de importanță socială.

Doar că, în 2023, cu înaintarea contractelor încheiate cu IM RTEC, IM PUA, IMREI LUMTEH și IM Exdrupo, au fost refuzați de înregistrare fără explicarea și justificarea motivelor și fără o informare prealabilă privind necesitatea de a ajusta procedurile de încheiere a contractelor de delegare a serviciilor publice și am fost notificați de a lansa proceduri de achiziții publice.
Asta este intenția de a paraliza și suspenda activitatea entităților antrenate în realizarea, la nivel local, a transportului în comun de persoane, întreținerea la nivel minim de circulație, salubrizarea, deszăpezirea străzilor din Chișinău, combaterea lunecușului pe timp de iarnă 24 din 24 ore, precum și organizarea circulației rutiere şi pietonale și asigurarea iluminării localităților în scopul combaterii criminalității.

Enunțarea modului și recomandările primite sunt contrar cadrului legal și sunt direcționate spre a tergiversa și periclita prestarea serviciilor sociale, de însemnătate vitală pentru municipalitate.

In this article